05. 11. 2013

Púť farníkov zo Svrčinovca do Nitry

Dňa 08. 06. 2013 sa pútnici zo Svrčinovca a filiálky Závršie vybrali na púť do Nitry ...

Dňa 08. 06. 2013 sa pútnici zo Svrčinovca a filiálky Závršie vybrali na púť do Nitry, ktorou si chceli pripomenúť 1.150. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu a na naše územie. V Nitre na Hrade v katedrále sv. Emeráma sa zúčastnili spolu s veriacimi z Kysuckého Lieskovca slávenia svätej omše, ktorú celebroval Mons. ThDr. Marián Šuráb, PhD., dekan Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a koncelebrovali Mgr. Radovan Čulák, správca farnosti Svrčinovec a Mgr. Jozef Šamaj, správca farnosti Kysucký Lieskovec.

Po svätej omši si všetci pútnici so záujmom prezreli priestory kňazského seminára v Nitre, kde navštívili aulu seminára ako aj kaplnku a nakoniec si v jedálni pochutili na chutnom obede.

Po obede sa pútnici zo Svrčinovca a Závršia vybrali na nitriansku Kalváriu, kde sa spoločne pomodlili krížovú cestu a prezreli si misijné múzeum v Misijnom dome Matky Božej, ktorý spravujú rehoľníci Spoločnosti Božieho slova(SVD). Následne sa presunuli na nitrianske sídlisko Klokočina, kde navštívili ich" skoro" rodáka pána dekana Mgr. Miroslava Haferu, ktorý pochádza zo susednej Čadce, a ktorý pútnikov vrelo privítal a oboznámil ich so svojou farnosťou.

Po tejto návšteve sa pútnici vydali na spiatočnú cestu, počas ktorej sa zastavili vo farnosti Konská, kde sa všetci pomodlili pri hrobe pána dekana Rudolfa Baránka, ktorý pôsobil vo farnosti Čierne - Svrčinovec 17 rokov.

Za pútnikov - JUDr. Štefan StrýčekNávrat späť