20. 02. 2018

Prvý ročník celoslovenského stretnutia miništrantov

Saleziáni don Bosca a Domka – Združenie saleziánskej mládeže zorganizovali od 16. do 18. februára celoslovenské Stretnutie miništrantov saleziánskych farností a stredísk. 

Saleziánsky dom v Žiline hostil viac ako 100 detí a mladých. Prežili spoločne adrenalínový víkend plný priateľstiev, zábavy, športu i služby.

Prvý ročník Saleziánskeho miništrantského stretnutia pripravili saleziáni ponovici, saleziánski študenti filozofie, v spolupráci s miestnym strediskom a sekretariátom Domky. Podnetom bola výzva pastorácie saleziánskej mládeže. „Uvedomujeme si dôležitosť a hodnotu práce s miništrantmi, tohto apoštolátu a najmä ich pastorácie, ktorá by mala byť zrenicou v našich očiach. Žiaľ za posledné obdobie si všímame, že v našich strediskách ubúda počet miništrantov, a tak rozbiehame viaceré aktivity, aby sme oživili ich prítomnosť," hovorí za pastoráciu mládeže Ján Holubčík SDB, predseda Domky.

Do realizácie víkendového stretnutia sa zapojilo viac ako 50 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali nielen s programom a jeho zábavnými časťami, ale dokonca aj v kuchyni a pri výdaji jedla. To pripravovali saleziáni z miestnych komunít. „Prvý ročník hodnotím veľmi pozitívne, najviac ma dostala atmosféra. Bol to krásny zážitok vidieť saleziánov a chlapcov počas jedného víkendu stále spolu. Čo sa týka organizácie, potešilo ma najmä nasadenie saleziánov a dobrovoľníkov zo všetkých zložiek saleziánskeho diela. Stretnutie spojilo mladých z mládežníckeho strediska, zo strednej odbornej školy a dokonca z miestnej časti Bánová, ktorú ako saleziáni spravujeme. Neostala zložka a komunita bratov, ktorá by zostala nezapojená," približuje koordinátor víkendu Ján Bendík SDB. Skupiny miništrantov od 5. ročníka až po maturantov zo 14 saleziánskych stredísk dorazili v piatok večer. Program odštartovala spoločná eucharistia, počas ktorej vyzvali chlapcov, aby sa nebáli byť „bláznami pre Krista" a s touto myšlienkou sa stretávali počas nasledujúcich dvoch dní stále viac. „Miništrant dnes môže často krát pre svoje okolie vyzerať ako blázon. Chlapci mohli počas tohto víkendu zažiť a vidieť, že byť bláznom pre Krista je úplne normálne, len treba nabrať odvahu. Zároveň je rozdiel byť bláznom a byť bláznom pre Krista," vysvetľuje Ján Bendík SDB. Vzorom odvahy a „bláznovstva pre Krista" im boli svätý Dominik Savio, blahoslavený Titus Zeman aj patrón miništrantov mučeník Tarzícius.

Prednášky a workshopy na témy miništrantskej služby či duchovného povolania striedali v sobotu chvíle oddychu, spoločná liturgia či takmer trojhodinová mestská hra. Po plnení náročných úloh nechýbal skupinový súťažný večer, tombola a dokonca „talkshow" s hosťami – saleziánmi a mladými, ktorí im porozprávali o svojich miništrantských začiatkoch i prežívaní viery. „Veľmi sa teším, že sme dokázali spojiť sily a pripraviť program pre stovku chlapcov z našich stredísk, lebo toto sú naši adresáti a toto je naša budúcnosť," uzatvára za organizátorov Lukáš Závodník SDB. Okrem saleziánov, ktorí sprevádzali skupiny miništrantov sa im počas víkendu v Žiline venovalo viac ako 26 rehoľníkov zo štyroch miestnych komunít. Organizačný tím už aktualizuje a vylepšuje podklady pre ďalšie ročníky. Je však už teraz jasné, že počet účastníkov bude, ako tento rok, aj v budúcnosti obmedzený.

Saleziánsky dom v Žiline tvoria štyri komunity a ako jediný dom na Slovensku spája v jednom priestore strednú školu, vysokú školu, farnosť aj mládežnícke stredisko. V jednom komplexe budov sídli ponoviciát (Inštitút sv. Tomáša Akvinského), Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka a Inštitút sv. Jána Bosca (Salesianum).

Domka – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou v 29 strediskách. S počtom 8 400 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov, patrí k najväčším mládežníckym organizáciám na Slovensku.Návrat späť