15. 06. 2015

Primičná sv. omša v Sučanoch

Dňa 14. júna 2015 o 10.00 h sa vo farnosti Sučany po 46-tich rokoch uskutočnila primičná slávnosť rodáka novokňaza Dp. Dominika Galisa. 

Tejto slávnosti predchádzala trojdňová duchovná obnova farnosti. Začínala Eucharistickou adoráciou a pokračovala sv. omšou, kde sa na tému Kňaz a Panna Mária, Kňaz a Eucharistia a Kňaz a Božské Srdce Ježišovo prihovorili: Mons. Jozef Petráš, z Vrútok, ThLic Miroslav Klimant z Turčianskeho Petra a Dp. Peter Staroštík z Banskej Bystrice-Fončordy. Primičným kazateľom novokňaza Dominika Galisa bol páter ThDr. Ján Ďurica SJ z Bratislavy. Primičná slávnosť bola zavŕšená popoludní o 16.30 h eucharistckou adoráciu a slávnostnými vešperami, ktoré viedol žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis.

Text Pavol Pečko, správca farnosti SučanyNávrat späť