05. 11. 2013

Požehnanie základného kameňa a pozemku farských pastoračných budov

Streda 3. október 2012 sa navždy zapíše do mladej histórie našej farnosti ...

Streda 3. október 2012 sa navždy zapíše do mladej histórie farnosti Považská Bystricia-Rozkvet, pretože práve v tento deň sme mohli na základe právoplatného stavebného rozhodnutia pozvať otca biskupa Tomáša Galisa, aby slávnostne požehnal základný kameň a pozemky, na ktorých bude stáť naše farské pastoračné centrum. Ako povedal páter Wieslaw Krzyszycha, správca tunajšej farnosti: "Dnes začíname požehnaním a chceli by sme čím skôr odštartovať výstavbu. Všetko však závisí od rôznych faktorov a tiež finančných prostriedkov. V srdci nosím túžbu a nádej, že okrem nás veriacich, nám budú pomáhať aj dobrí ľudia, ktorí vycítia, že ide o dobré dielo, ktoré môže slúžiť celému mestu."
Slávnostnej svätej omše sa zúčastnili aj vzácni hostia spomedzi kňazov - páter Bogdan Kadluczka MS, ako zástupca poľskej provincie Saletínov, dekan farnosti Považská Bystrica Ladislav Herman, nemocničný duchovný správca páter František Galvánek a páter Jozef Hlinka pôsobiaci vo farnosti Papradno. Páter Wieslaw ako správca farnosti na úvod svätej omše privítal aj ctených hostí spomedzi predstaviteľov mestského zastupiteľstva, ako aj samotného architekta s jeho kolektívom.

V homílii otec biskup poukázal na dôležitosť nasledovania Krista vo všetkých okamihoch a skúškach nášho života, aby sme vždy dokázali kladne reagovať na jeho výzvu: "Poď za mnou!" Záver svojej kázne nasmeroval otec biskup k nebojácnosti vykonávať veľké veci práve v období krízy, keď by si "iní" na to netrúfli, odvolávajúc sa na slová z druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom: "...lebo keď som slabý, vtedy som silný" (2 Kor, 12, 10).

Po svätej omši sa celé zhromaždenie presunulo na miesto budúcich farských pastoračných budov, kde otec biskup požehnal základný kameň a stavebný pozemok. Následne základný kameň privezený z La Salette poklepkali kladivkom predstavitelia duchovenstva, mestského zastupiteľstva, architekt a člen farskej rady.

Kostol, ktorý onedlho na tomto mieste vyrastie, bude ako prvý na území Slovenska zasvätený Panne Márii Lasaletskej. Následne sa v druhej etape pristúpi k výstavbe pastoračného centra.

 Návrat späť