05. 11. 2013

Požehnanie novej farskej budovy a pastoračného centra N3

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis požehnal v sobotu 10. apríla 2010 novú farskú budovu a Farské centrum N3. Veriaci Farnosti Najsvätejšej Trojice v Žiline spolu s kňazmi ďakovali za dar novej farskej budovy počas sv. omše, ktorá predchádzala požehnaniu...

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis požehnal v sobotu 10. apríla 2010 novú farskú budovu a Farské centrum N3. Veriaci Farnosti Najsvätejšej Trojice v Žiline spolu s kňazmi ďakovali za dar novej farskej budovy počas sv. omše, ktorá predchádzala požehnaniu.
Okolo 300 ľudí sa následne presunulo do upravených priestorov, ktoré budú slúžiť pre kancelárie farského úradu, Farské pastoračné centrum N3, bývanie pre kňazov a priestory na prenájom. Súčasťou Farského centra N3 bude spoločenská sála, klub (čajovňa, kaviareň) a viaceré pastoračné miestnosti. Pri tejto príležitosti žilinský farár Peter Holbička poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri zrealizovaní tohto diela a zároveň vyjadril nádej, že využívanie týchto nových priestorov vnesie do Farnosti Žilina - mesto nového ducha. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie nevidiaceho speváka, finalistu Eurosongu 2010 Mariána Bangu z Bratislavy spolu s manželkou Alexandrou.

Farské centrum bude slúžiť pre rôzne evanjelizačné a pastoračné aktivity. Nakoľko sme farnosťou, ktorej farský kostol je zasvätený Najsvätejšej Trojici, zvolili sme názov N3. Je to kratšie, modernejšie a tiež tento výraz vysolený v angličtine znamená vstup. Chce to byť pozvanie pre všetkých, ktorí sa chcú na chvíľu zastaviť v klube pri dobom čaji, káve či inom nápoji, vypočuť si pravdivé a povzbudivé slovo či hudbu, zúčastniť sa prednášky, diskusie i zaujímavého stretnutia v spoločenskej sále. Pastoračné miestnosti budú slúžiť pre modlitbové spoločenstvá a na nácviky speváckych zborov detí, mládeže i dospelých. Bude tu priestor pre vyplnenie voľného času nielen pre mladých, ale aj pre seniorov.

Trochu histórie:
Kanonik Štefan Bitter ešte v roku 1984 kúpil budovu na ulici Republiky, kde by sídlil nový farskú úrad. Stará fara vedľa farského kostola už v tom čase nevyhovovala, bola v dezolátnom stave a v sedemdesiatych rokoch ju chcelo mesto asanovať a na jej mieste postaviť krajskú knižnicu. Tento zámer sa však neuskutočnil. Do budovy fary na ulici Republiky sa ako prvý nasťahoval farár, neskorší pápežský prelát Jozef Noga až po revolúcii v decembri 1989.
Keď 14. 2. 2008 bola zriadená Žilinská diecéza, hľadali sa priestory pre sídlo a bývanie biskupa. Vtedajší dekan- farár Mons. Ladislav Stromček ponúkol budovu fary ako biskupskú rezidenciu. Farár sa spolu s kaplánmi presťahovali do prenajatých priestorov. Tento stav trval do marca 2010, kedy sa mohli nasťahovať do zakúpenej budovy vedľa farského kostola a mestského divadla.

 


Zväčšiť mapuNávrat späť