27. 03. 2023

Požehnanie krížovej cesty v Kysuckom Novom Meste

V sobotu 25. marca 2023 v Kysuckom Novom Meste požehnal gvardián žilinských kapucínov br. Michal Varga OFMCap novú krížovú cestu vedúcu na miestnu dominantu – vrch Tábor (697 m n. m.). 

Výstavbu inicioval farár farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste a dekan kysuckonovomestského dekanátu Peter Holbička.

Jednotlivé zastavenia (s výnimkou dvanásteho) majú tvar monštrancie a sú vyrobené z kovu a antikoru a vsadené do kamenného podstavca. Podľa návrhu farníčky a pedagogičky SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste Ľubice Šustekovej ich ukuli odborní majstri Jozef Hodás, Miroslav Hromada a Pavol Kopták spolu so študentmi a absolventmi odboru umeleckoremeselného spracúvania kovov danej školy. Okrúhlu časť každého zastavenia vypĺňa kresba výjavu z krížovej cesty Ježiša Krista, vhodne doplnená o motívy miestnej fauny a flóry a zaliata živicou. Nechýbajú na nich ani symboly či atribúty sv. Jakuba staršieho, ako pútnická palica, pútnická taška, mušľa, knižka a meč umučenia tohto apoštola.

Krížová cesta má dĺžku takmer 2 km, prevýšenie 298,63 m a je súčasťou tzv. severnej trasy svätojakubskej cesty. Realizovaná bola v rámci cezhraničného projektu Spoločne putujeme so sv. Jakubom a úprava terénu bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Fondu malých projektov programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika. Českým partnerom projektu je rímskokatolícka farnosť Mosty u Jablunkova. Podujatia sa zúčastnilo viac ako tristopäťdesiat veriacich.

„Túžili sme vybudovať krížovú cestu, ktorá bude výnimočná, originálna a umelecky hodnotná. Realizácia projektu zlepší prepojenie duchovných, kultúrnych a prírodných pamiatok v cezhraničnom regióne na oboch stranách hranice, čo bude mať priamy pozitívny dopad na zvýšenie atraktivity územia v Žilinskom a Moravskosliezskom kraji," dodal na záver dekan Holbička.

TEXT: Ján Fázik, Foto: Alexander Backa
Návrat späť