05. 11. 2013

Požehnanie krížovej cesty

V piatok 13. 9. 2013 prežili veriaci farnosti v Kysuckom Lieskovci krásne a nezabudnuteľné chvíle

V piatok 13. 9. 2013 prežili veriaci farnosti v Kysuckom Lieskovci krásne a nezabudnuteľné chvíle - požehnanie krížovej cesty ku kaplnke na Rovniach.

Kríž a krížovú cestu požehnal náš pán biskup Mons. Tomáš Galis v sprievode domáceho pán farára Jozefa Šamaja, pán dekana Jozefa Šurába a kysuckonovomestského dekana Petra Holbičku. Na začiatku boli zasadené 3 lipy. Kríž, vysoký 10,20 m bol posvätený a následne boli posvätené zastavenia krížovej cesty. Pri jednotlivých zastaveniach sa modlili veriaci všetkých stavov. Po krížovej ceste sa slávila sv. omša pri kaplnke na Rovniach, ktorú celebroval otec biskup Tomáš spolu s prítomnými kňazmi a asi 300 veriacimi.

Úprimná vďaka patrí Pánu Bohu, že nám doprial suché počasie počas týchto chvíľ a že držal nad nami ochrannú ruku pri putovaní kalváriou. Vďaka patrí aj obecnému úradu a všetkým veriacim, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tejto krásnej udalosti.

Pán Boh zaplať otcovi biskupovi Tomášovi a nášmu p. farárovi Šamajovi za duchovnú podporu tohto diela a za jeho požehanie.

Veriaci z Kysuckého Lieskovca

 Návrat späť