25. 08. 2015

Posviacka nového kostola v Dubnici nad Váhom

Dvojsté narodeniny sv. Jána Bosca oslávili v Dubnici nad Váhom výnimočným spôsobom. 

V nedeľu 16. augusta žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis posvätil na sídlisku nový filiálny kostol zasvätený tomuto svätcovi. Na slávnosti sa zúčastnil don Jozef Ižold SDB, provinciál saleziánov a ďalší hostia, koncelebrovalo takmer 40 kňazov. Prítomní zaplnili nielen kostol, ale aj nádvorie pripomínajúce svätopeterské námestie, vyjadrujúce jednotu s rímskou Cirkvou.

Na tvorbe nového kostola sa podieľali architekti Marián Sitarčík a Lubomír Bútora, interiér navrhla akademická architektka Mária Sabová.

Otec biskup v homílii povzbudil prítomných, aby v tejto dobe a na tomto sídlisku žili podľa Pánových prisľúbení a priznávali sa k nemu kresťanským spôsobom života. Priblížil význam kostola, oltára a svätostánku. „Zanechám tu doklad - pamätný list – potvrdzujúci, že v ňom prebýva Ježiš Kristus, ktorý na nás čaká. Je to zároveň aj azylové miesto, kde nájde útočište každý človek."

Vyzdvihol život sv. Jána Bosca, jeho nadšenie a lásku k mladým, lásku k eucharistii a dôveru k Panne Márii.

V závere o. biskup pripomenul, že stavané chrámy sa budujú niekoľko rokov, ale tie naše duchovné celé desaťročia. Každý z nás bol podobne požehnaný a posvätený pri svätom krste, pri sviatosti birmovania a toto posvätenie sa obnovuje a slávi prijímaním ostatných sviatostí. Cesta do kostola a späť domov je naše putovanie a patrí tiež k eucharistickej slávnosti. Cirkev je cesta do kostola, na ktorej sa ľudia schádzajú, pozdravujú, kde sa navzájom uzmierujú, čakajú jeden na druhého, vzájomne si pomáhajú. A cestou domov máme Pána prinášať do nášho každodenného života. „Bratia a sestry, buďte požehnaním pre ostaných ľudí."

Pred posviackou nového oltára otec biskup doňho vložil relikvie dona Bosca, ktoré v čase prenasledovania v 50-rokoch minulého storočia uschovával salezián Bernardín Šípkovský.

Don Marián Bielik SDB, dubnický farár, poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na výstavbe nového kostola. Zdôraznil, že si ho dubnickí veriaci postavili z veľkej časti z vlastných prostriedkov. Priblížil význam jednotlivých prvkov interiéru, najmä použitie travertínu, ktorý neopracovaný pôsobí drsne a po opracovaní nadobúda lesk. Podobne don Bosco premieňal duše mladých s Božou milosťou znázornenou na oltári vodopádom zo skla.

Dubnica je starobylé mariánske pútnické miesto. Do Kostola sv. apoštola Jakuba st. už takmer 300 rokov prichádzajú pútnici k milostivej soche Panny Márie. Túžba mať na sídlisku dostupnejší kostol sa v týchto dňoch naplnila. Dubničania sú za milosť nového kostola vďační Pánu Bohu a dubnickým saleziánom. Zvlášť ďakujú za obetavosť správcom farnosti Petrovi Pagáčovi SDB, ktorý výstavbu pripravil a Mariánovi Bielikovi SDB, ktorý ju realizoval.

Stanislava Prítrská
Návrat späť