11. 08. 2014

Po povodniach v Terchovej sa dá prispieť v kostole

Dobrovoľnú zbierku, ktorú vyhlásili po júlovej prívalovej povodni v Terchovej a Vrátnej doline,
je možné podporiť aj v tamojšom Kostole sv. Cyrila a Metoda. Záujemcovia tak môžu urobiť do 20. augusta, a to vložením daru do označenej pokladničky. Zo zbierky, s ktorou na tomto mieste súhlasil žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, poputujú peniaze na pomoc osobám postihnutým následkami povodne a na odstraňovanie škôd na majetku obce následkom povodne.

Všetky informácie o dobrovoľnej zbierke je možné nájsť na stránke www.terchova.sk.


Návrat späť