23. 06. 2014

Pamätník pápeža Jána Pavla II na hore Butkov

Pamätník požehnal krakovský arcibiskup kardinál Stanislaw Dziwisz ...

Nový pamätník pápeža a svätca Jána Pavla II. na Slovensku pribudol v sobotu 21. júna 2014 vo farnosti Ladce. Na 11. etáži lomu Butkov ho požehnal krakovský arcibiskup kardinál Stanislaw Dziwisz v úvode slávnostnej svätej omše, na ktorej sa zúčastnil aj žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, desiatky kňazov, rehoľnikov a približne tisícka veriacich zo Slovenska, Česka i Poľska. Slávnosť spolu pripravili Rímskokatolícky farský úrad v Ladoch a Považská cementáreň a.s. Ladce, v areáli ktorej sa nový pamätník nachádza.

Generálny riaditeľ Považskej cementárne Anton Barcík pri vítaní hostí v kameňolome pripomenul niektoré výnimočnosti hory Butkov. Geológovia ju nazvali jedinečným kamenným archívom histórie slovenských vrchov. Už 125 rokov sa tu - v najstaršej fabrike na výrobu portlandského cementu na Slovensku - uskutočňuje premena kameňa na cement. Táto hora dala materiál na tisícky stavieb po celom Slovensku – od priehrad, mostov a diaľnic, až po byty, školy, nemocnice či kostoly. Kameň z tejto hory tak symbolicky spája celé Slovensko. Už 125 rokov hora dáva ľuďom prácu, a jej kameň sa tak symbolicky mení na chlieb pre dôstojný život obyvateľov tejto doliny na Považí. Duchovný rozmer hore dodáva od minulého roku monumentálny kríž, ktorý požehnal jeho iniciátor, páter Elias Vella z Malty:

„Ani na chvíľu sme neváhali splniť prianie našich poľských priateľov z krakovskej oblasti, aby sme práve na hore Butkov s kameňolomom, v úzkej súčinnosti s nimi, postavili pamätník sv, Jánovi Pavlovi II, ktorý miloval Slovákov, Slovensko i slovenské hory," dodal A. Barcík.

Hlavný celebrant slávnosti – kardinál Stanislaw Dziwisz z Krakova, ktorý takmer 40 rokov ako osobný sekretár a priateľ žil so svätcom, podčiarkol, že Butkov bude pripomínať časť života Karola Wojtylu, ktorý počas vojny ako mladý muž tvrdo pracoval v poľskom kameňolome Zakrzowek, Po tejto krátkej skúsenosti potom prestal pracovať v kameňolome, ale po celý život bol človekom ťažkej práce na poli cirkvi. „Keby nebolo Jána Pavla II., nemohli by sme sa takto slobodne stretávať v tejto krajine, aj jeho zásluhou môžu aj národy východnej a strednej Európy žiť v slobodnom svete." Osobitne ho potešilo, že pamätník je výsledkom slovensko-poľskej spolupráce: „Je to ďalší dôkaz, že Tatry Slovákov nerozdeľujú, ale spájajú."

Kardinál Dzivisz vydal aj svedectvo o láske Jána Pavla II. k Slovákom. „Slovensko bolo – popri Poľsku – jedinou krajinou, v ktorej tento svätý otec navštívil postupne všetky diecézy...„Nech Boh žehná všetkých, ktorým fabrika pod týmto pamätníkom dáva prácu, jej obchodným partnerom, jej zamestnancom a ich rodinám. Nech Boh žehná všetky mestá a dediny pod touto horou, nech Boh žehná drahé Slovensko. Nech vás sprevádza orodovanie Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky Slovenska. Nech sa za vás prihovára svätý Ján Pavol II, ktorý vám ďakuje za vašu lásku k nemu, vyjadrenú aj v jeho pamätníku, ktorý dnes odhaľujeme a posväcujeme. Som presvedčený, že z výšky na nás hľadí a všetkých nás žehná," zdôraznil v závere slávnostnej homílie kardinál Dziwisz.

Žilinský diecézny biskup Tomáš Galis očakáva, že nový pamätník na hore Butkov má veľký potenciál, aby evanjelium z tohto miesta mohlo vstúpiť do každého domu, rodiny a do každodenného života.: „Na tomto mieste Žilinskej diecézy je pamätník a kríž, ktorý pozýva všetkých do Slávy a v zmysle známeho – Per crucem ad lucem - môže všetkým pomôcť, aby sa stali lepšími."

Výnimočnosť chvíle podčiarkol aj hudobný sprievod speváckeho zboru z Novej Dubnice The Gospel Family, ktorý zaspieval aj obľúbené piesne Jána Pavla II – Bárka a Goraľu, czy ci ne žaľ.

Predstavitelia farských a obecných úradov v Ladcoch a Beluši podpísali s vedením ladeckej cementárne dokument o záštite nad miestom požehnania na hore Butkov. Generálny riaditeľ PCLA A. Barcík vyslovil želanie: „ aby sa toto miesto stalo malou, ale významnou svätyňou, ktorá bude ako maják ukazovať bezpečne cestu k pravde, k pravým hodnotám, bližšie k ľuďom a hlavne bližšie k Bohu."

Kardinál S.Dziwisz navštívil aj stavbu nového kostola Svätého Milosrdenstva v Ladcoch. Pri tejto príležitosti odovzdal farnosti a veriacim relikviu krvi sv. Jána Pavla II. 

Homília krakovského arcibiskupa kardinála Stanislawa Dziwisza

Podrobnosti o pamätníku

Nový pamätník pozostáva z farebného obrazu Jána Pavla II, ktorý je v žulovom ráme osadený do skaly z lomu Butkov. Nad portrétom je známe posolstvo Svätého otca Slovákom „Nebojte sa.". Pod obrazom je relikviár, ktorý obsahuje úlomok skaly z lomu v Zakrzoweku pri Krakove, kde mladý Karol Wojtyla počas vojny pracoval. Súčasťou relikviára sú aj osobné predmety, ktoré svätca sprevádzali celý život : časť rehoľného odevu – škapuliar od rehole bosých karmelitánov vo Wadoviciach z roku 1929 i jeho obľúbená ikona s podobizňou Panny Márie z Kalwarie Zebrzydowskej. Pozadie pamätníka dotvárajú dva kamenné balvany so žulovými tabuľami s nápisom Totus tuus Maria a Totus tuus Amen. Novým prvkom v areáli sú aj tri balvany so žulovými tabuľami s odkazom na Starý zákon, Nový zákon, ako aj na pamiatku svätcov Cyrila a Metoda. Pri príležitosti požehnania pamätníka bola vydaná aj pamätná medaila, pamätný list i obrázok svätca s modlitbou o vyprosenie milosti.

Návrat späť