05. 11. 2013

Nedeľa Dobrého Pastiera vo farnosti Vrútky

Počas nedele Dobrého Pastiera, 25. apríla 2010, navštívili seminaristi Žilinskej diecézy študujúci v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre farnosť Vrútky v dekanáte Martin...

Počas nedele Dobrého Pastiera, 25. apríla 2010, navštívili seminaristi Žilinskej diecézy študujúci v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre farnosť Vrútky v dekanáte Martin. Stalo sa tak na pozvanie miestneho pána farára a niekdajšieho špirituála nitrianskeho seminára Mons. Jozefa Petráša. Rannú svätú omšu o 7. 30 hod. slávil prefekt kňazského seminára SLLic. Pavol Zvara. Slávnostnú svätú omšu o 9. 30 hod. celebroval vicerektor kňazského seminára Mgr. Štefan Maják a slávnostným kazateľom bol špirituál Mons. Peter Brodek. V homílii predstavil Ježiša Krista ako Dobrého Pastiera a priblížil životný príklad sv. Jána Máriu Vianneya, patróna kňazov. Po sv. omši nasledovala krátka akadémia o živote v seminári. Popoludní sa odohral futbalový turnaj medzi seminaristami, kňazmi martinského dekanátu a vrútockými miništrantami. O 17. 00 hod. sa vo farskom Kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach uskutočnila slávnostná modlitba spievaných vešpier za účasti žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa, členov ordinariátu, prítomných kňazov a Božieho ľudu. Program seminaristov sa ukončil spoločnou večerou s diecéznym biskupom, členmi ordinariátu a pozvanými hosťami.

Zdenko Králik

 Návrat späť