08. 09. 2014

Návšteva z časopisu Posol

Na prvý piatok 5. septembra 2014 navštívil farnosť Sučany biblista ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD.; redaktor časopisu Posol.
Na prvý piatok 5. septembra 2014 navštívil farnosť Sučany biblista ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD.; redaktor časopisu Posol.V príhovore pri sv. omši priblížil veriacim úctu K Božskému Srdcu Ježišovmu. Po litániách a eucharistickom požehnaní bola po sv. omši možnosť diskusie s pátrom Jánom Ďuricom SJ a tiež možnosť osobného stretnutia sa s ním.

Text: Pavol Pečko
Foto: František Galis
Návrat späť