01. 06. 2023

Modlitba sv. Ruženca po Ružencovej ceste vo Vysokej nad Kysucou

Ružencová cesta vo Vysokej nad Kysucou sa v nedeľu 28. mája 2023 stala miestnom stretnutia veriacich a modlitby.


Vydalo sa na ňu totiž 49 pútnikov, ktorí sa od jej prvého zastavenia, ktoré na nachádza na parkovisku pri kostole sv. Matúša až po to posledné smerom na Vrchrieku, modlili slávnostný ruženec. Záverom modlitby sv. Ruženca po Ružencovej ceste vo Vysokej nad Kysucou boli litánie pri kaplnke Panny Márie Lurdskej na Vrchrieke – Lazoch a po ich ukončení bolo pre všetkých pripravené malé občerstvenie.

Krásne jarné počasie a skutočnosť, že mesiac máj je zasvätený mariánskej úcte k Panne Márii umožnili zúčastneným veriacim prežiť krásne duchovné nedeľné popoludnie ako v modlitbe tak i prechádzkou po prírode.

Úprimné poďakovanie patrí každému, kto sa akýmkoľvek pričinením postaral o to, že Ružencová cesta vo Vysokej nad Kysucou nie je len obyčajnou stavbou, ale stáva sa živým miestom modlitby ...
Návrat späť