02. 05. 2017

Ľudové misie v Sučanoch

V dňoch 22. až 30. apríla 2017 sa vo Farnosti Sučany konali Ľudové misie pod vedením p. Michala Zamkovského CSsR a p. Martina Zanovita CSsR. 
Počas týchto požehnaných dní mali farníci zo Sučian aj z okolia možnosť vypočuť si viaceré misijné príhovory na rôzne duchovné témy: Hriech, Obrátenie, Spoveď, Smrť a súd, Cirkev, Ježiš – darca života, Viera, Eucharistia, Utrpenie, Láska, Modlitba, Panna Mária a Kríž. Misionári slávili sv. omše, mali stretnutie s mládežou, so ženami, s mužmi, navštívili chorých, vysluhovali Sviatosť zmierenia, Sviatosť pomazania chorých, bola možnosť stretnúť sa s Ježišom v Eucharistickej adorácií, manželia mali možnosť obnoviť si manželské sľuby, konala sa Novéna k Matke ustavičnej pomoci. Súčasťou misií bol aj evanjelizačný program pre 3 školy na území farnosti – Bilingválne gymnázium, Základná škola v Sučanoch a Základná škola v Turčianskej Štiavničke. Rovnako sa uskutočnil aj duchovný koncert chvál v kostole, kde sa mladí ľudia z Banskej Bystrice – Radvane podelili o svoje skúsenosti zo života s Bohom. Misie vyvrcholili slávnostnou sv. omšou v nedeľu 30. apríla 2017 o 10.00 h. Na záver misionári požehnali krížiky, ktoré si prítomní doniesli a v areáli kostola požehnali slávnostne ozdobený misijný kríž s aktuálnym rokom konania misií – 2017. V minulosti sa Ľudové misie v Sučanoch konali v roku 1948 a v roku 2001.

Informoval: Pavol Pečko, správca farnosti SučanyNávrat späť