16. 08. 2023

Letný kresťanský tábor

13 detí a 8 animátorov sa od 6. do 12. augusta 2023 zúčastnilo na Letnom kresťanskom tábore v ubytovaní Danica v Ústí na Orave, ktorý zorganizovala farnosť Sučany. 
Deti sa počas týchto dní cvičili v sile, vytrvalosti, cti a odvahe, prostredníctvom rôznych aktivít, súťaží a hier. Duchovne im pomáhali texty Svätého písma a príklad svätcov, ktorých sme v tom týždni slávili: sv. Dominika, sv. Terézie Benedikty od Kríža, sv. Vavrinca a sv. Kláry. Súčasťou tábora boli každodenné sv. omše, peší výlet do Tvrdošína, kde sa zúčastnili na sv. omši vo farskom kostole a navštívili aj pamiatkový drevený kostol Všetkých svätých.
Nechýbala ani nočná hra (bojovka) a záverečná diskotéka. Duchovne tento tábor sprevádzal sučiansky farár Pavol Pečko.

Ďakujeme Pánu Bohu za počasie, hlavnému vedúcemu, zdravotníčke, všetkým obetavým animátorom, pánovi chatárovi, pani kuchárke, sponzorom, dobrodincom, ďakujeme za modlitby, rodičom za dvôveru a prihlásenie detí do tábora a deťom za účasť.

Pavol Pečko, farár Sučany
Autor fotiek: Peter Siget
Návrat späť