15. 04. 2014

Kvetná nedeľa vo Vrútkach

Na Kvetnú nedeľu prvé neokatechumenátne spoločenstvo našej farnosti obnovilo ďalšiu časť svojho krstu

v etape „Reditio symboly", čo znamená odovzdávanie kréda. Po tom, ako im Cirkev na etape „Traditio" odovzdala vieru a tento poklad ako evanjeliové talenty počas niekoľkých rokov rozmnožovali ohlasovaním Evanjelia po domoch našej farnosti, teraz počas Veľkého pôstu mohli verejne vyznať vieru faktami svojho života. Kvetnou nedeľou, keď prijali palmy, ako znak víťazstva a slávnostne zaspievali Krédo pred celou farnosťou, zavŕšili túto etapu.
Návrat späť