22. 08. 2016

K nedožitým 65 rokom dreveného kostolíka v Ráztoke

23. septembra 2016, by uplynulo 65 rokov od posviacky dreveného kostolíka v Ráztoke.

Výstavba kostolíka 1948 -1951

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda 1948 bol ustanovený výbor pre postavenie stavby. Za vedúceho stavby bol ustanovený Štefan Chochel. Dňa 6. júna 1948 Martin Habuda a jeho manželka Katarína poskytli cirkevnej obci Horná Mariková pozemok pod stavbu uprostred Ráztoky v dĺžke 17 metrov a šírke 8 metrov za 500 Kčs. Plán kaplnky zhotovil univerzitný profesor Dr. Alexander Knapo z Košíc (pôvodom z Papradna). V r. 1948 sa položili základy a drevený zrub postavili do polovičky. O rok nato stavbu dostavali a pokryli. Oltár dodalo chrámové družstvo z Pelhřimova na jar r. 1951 za 45 tis. Kčs. Vnútornú maľbu vykonal akademický maliar Otto Dolinger (podľa ústneho podania na maľbe nad vchodom do sakristie sú skutočné postavy Ráztočanov z tej doby). V roku 1950 sa dokončili vnútorné práce a v nastávajúcom roku celú stavbu. Celkové výdavky činili 142 803.- Kčs. 23. septembra 1951 vykonal posviacku kostolíka považskobystrický dekan pôsobiaci vo farnosti Predmier Štefan Bebjak. Vysviacky sa zúčastnilo vyše dvetisíc veriacich z okolitých farností. Tieto informácie nám zanechal vtedajší správca farnosti Alexander Klabník, ktorý sa podieľal na výstavbe kostolíka.

Vhodné je konštatovanie, že postavenie dreveného kostola v Ráztoke v tej dobe je možno považovať za malý zázrak. Bolo to totiž doba riadenej ateizácie spoločnosti a už sa pripravoval a začínal útok na cirkevné inštitúcie.

Prvá oprava kostolíka v roku 1979

Prvá veľká oprava kostolíka sa udiala v roku 1979 počas pôsobenia pána farára Jozefa Jurgu. Pôvodná strecha kostolíka po 28 rokoch doslúžila a bolo nutné ju vymeniť. Jej stav bol natoľko vážny, že štátne orgány opravu povolili. Strechu opravil pán farár Jozef Jurga s malou skupinkou farníkov.

Druhá oprava kostolíka v roku 1991

Druhá veľká oprava kostolíka sa udiala v roku 1991 počas pôsobenia pána farára Ľubomíra Zedníka. V tomto prípade v havarijnom stave bola drevená dlážka v kostole. Do kostolíka sa zmestili 4 domiešavače betónu. Na ktorý dlažbu do kostolíka položil pán Urgoš Ján z Dolnej Marikovej. V zlom stave boli aj okná. Nové okná do kostola vyrobil podľa vzoru starých pán Peter Hamár. Zároveň po vnútornom obvode kostola bol inštalovaný drevený obklad a rovnakým obkladom bol obložený aj plafón kostolíka, kde umiestnili dva lustre.

Bratia Milan a Ján Krivčíkovci celý kostolík natreli a Ján Rajko z Považskej Bystrice obnovil namaľované obrazy.

Tretia oprava kostolíka v roku 2013

Tretia veľká oprava kostolíka sa udiala v roku 2013. Celý proces opravy na kostolíku prebiehal od 16. júla do 26. októbra v roku 2013 v niekoľkých etapách pod vedením pána Zdena Žilovca a Hatného, ktorému pomáhal Vladimír Ragula. V prvej etape bol z vonka natretý konzervačnou farbou celý kostol a okná. Veža kostolíka bola v havarijnom, už v neopraviteľnom stave. Drevo na realizáciu novej veže darovali Mestské lesy Považská Bystrica. Projekt veže a jej nové miesto navrhol pán Vladimír Ragula, ktorý s pánom Žilovcom výstavbu novej veže aj realizoval. Pri ich práci im pomáhal aj Martin Babečka, ktorý pokryl vežu plechom a urobil všetky práce spojené s krytinami. Po dohotovení veže sa práce presunuli do interiéru. Pán Žilovec, Jakub Babečka a Iveta Žilovcová obnovili plafón kaplnky. Po dokončení plafónu, Pán Zdeno Žilovec a Vladimír Ragula na steny kaplnky nahodili novú omietku. Poslednou veľkou prácou vo vnútri bolo zhotovenie novej drevenej dlažby. Pán Vladimír Ragula vyhotovil sochu svätého Amandusa, ktorá bola prezentovaná na mieste starej veže a plastiku Sedembolestnej Panny Márie, ktorá bola umiestnená nad hlavným vchodom do kaplnky. Do kostola boli umiestnené lavice, ktoré vyrobil tiež pán Vladimír Ragula. Práce sa v tomto roku na kaplnke ukončili inštaláciou rín. Kríž na veži obnovil a pozlátil pán Jozef Barinka ml. umelecký reštaurátor a korpus na kríž vyhotovil, akademický sochár Jozef Barinka. Obraz do kaplnky daroval pán Ladislav Hoffmann. Obnova kostolíka sa udiala aj vďaka dobrodincom, ktorým jeho osud nebol ľahostajný. Celá farnosť bola veľmi hrdá na svoj drevený kostolík. Kostolík navštevovalo aj veľké množstvo ľudí zo širokého okolia. Každý kto v ňom chvíľočku pobudol, bol odzbrojený jeho jednoduchosťou a hlbokou spirituálnosťou. Dokázal ľudí spomaliť, osviežiť aj naplniť. Je pravdou, že bohoslužby sa v ňom nekonali pravidelne, ale zato slúžil na mnohé stretnutia, ktoré sa vždy hlboko dotkli zúčastnených.

Čierny deň kostola a farnosti

Ráno 12. augusta medzi 3h a 3.30 náš kostolík niekto úmyselne podpálil. Úmysel tohto barbarského činu, podobne ako páchateľ, sú neznáme. Polícia pracuje s niekoľkými verziami, ktoré nám zatiaľ oficiálne nepredložila. Kto je páchateľ a prečo to urobil, vie len on sám a náš nebeský Otec. Samotný čin sa hlboko dotkol nielen farníkov a ľudí z okolia, ktorí kostolík poznali, ale aj ľudí, ktorí v Ráztoke nikdy neboli. Všetci to vnímajú ako útok na ich vieru, ktorú kostolík reprezentoval.

Milan Kováč

Návrat späť