05. 11. 2013

Jarná púť ku kaplnke Panny Márie

V nedeľu 27. júna 2010 sa konala jarná púť ku Kaplnke Panny Márie Kráľovnej pokoja na Hore Živčáková. Farnosť Korňa v tento deň oslavovala viaceré výročia. Tým prvým bolo 45. rokov od kňazskej vysviacky honorárneho dekana Ivana Mahríka ...

V nedeľu 27. júna 2010 sa konala jarná púť ku Kaplnke Panny Márie Kráľovnej pokoja na Hore Živčáková. Farnosť Korňa v tento deň oslavovala viaceré výročia. Tým prvým bolo 45. rokov od kňazskej vysviacky honorárneho dekana Ivana Mahríka, ktorý spolu s veriacimi oslavoval aj desať rokov svojho pôsobenia v korňanskej farnosti. Tieto dve jubileá oslávil svätou omšou, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis o 9.30 vo farskom kostole zasvätenému Božskému Srdcu Ježišovmu. Krásu liturgie dotváral chrámový zbor Gaudium z Rakovej pod vedením organistky Zuzany Golisovej. V závere svätej omše vyjadrili farníci vďaku svojmu duchovnému otcovi. Na znak vďaky mu zložili pieseň a popriali hojnosť Božích milostí. Po skončení svätej omše nasledoval koncert, na ktorom sa predstavilo občianske združenie Harmonia Seraphica z Bratislavy.

Vďaka Pánu Bohu počasie prialo aj pútnikom, ktorí sa vybrali na slávnostnú svätú omšu na vrch Živčáková. Liturgiu, ktorá sa konala na pravé poludnie v mariánskej kaplnke, celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Aj na nej svojou hudbou a spevom prispeli k oslave Pána Boha členovia chrámového zboru Gaudium. Otec biskup vo svojej kázni poukázal na bagatelizovanie hriechu v našom každodennom živote. Zreteľne a zároveň s láskou vysvetlil nebezpečenstvo siedmich hlavných hriechov. Zároveň všetkých povzbudil k zamysleniu sa nad spôsobom a štýlom života, akým žijeme. V homílii sa otec biskup, ako dobrý pastier, venoval aj otázke rodiny. Vyzval všetkých, aby obnovili spoločnú modlitbu v rodine. V kázni tiež poukázal na to, že aj 21. storočie potrebuje slová: „Odpúšťam Ti."

V závere dostalo viac ako dvetisíc veriacich z celej krajiny eucharistické požehnanie. Otec biskup požehnal pútnikom aj devocionálie.

Informoval: Jozef KocifajNávrat späť