05. 11. 2013

Hodová slávnosť vo Farnosti Sučany

Sučany. V nedeľu, 18. augusta 2013, sme oslávili v našej farnosti hodovú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Predpoludním, pri sv. omšiach sa nám prihovoril hosť vdp. Ján Flajžík - Manašovský, spevák a skladateľ, farár z Ladomerskej Viesky, ktorý upriamil náš duchovný pohľad na Máriu ako na ženu odetú slnkom a ktorý nás povzbudil k tomu, aby sme podľa príkladu Márie aj my kráčali životom k výšinám svätosti. Po sv. omšiach bol evanjelizačný koncert, pri ktorom vdp. Ján Flajžík - Manašovský zaspieval niekoľko piesní zo svojej tvorby a povedal aj pár duchovných slov na povzbudenie a obohatenie. Po sv. omši bo la možnosť zakúpiť si CD z tvorby vdp. Jána Flajžíka - Manašovského. Popoludní od 15.00 h. bol vo farskej záhrade pripravený spoločenský program a posedenie pri guláši a fazuľovici pre všetkých farníkov, ktoré pripravil klub dôchodcov zo Sučian a farnosť Sučany. V rámci tohto stretnutia sa uskutočnilo stretnutie s kňazmi, uskutočnila sa veselá vedomostná súťaž a farníci mali možnosť stretnúť sa a pobudnúť v družných a priateľských rozhovoroch, spoločne sa porozprávať, stretnúť sa, zaspievať si pri harmonike, či gitare... Ďakujeme Pánu Bohu za tento slávnostný deň a za vydarené počasie.

Informoval Pavol Pečko, správca farnosti

 Návrat späť