06. 09. 2022

Formačné stretnutia budúcich akolytov v roku 2022

Diecézna liturgická komisia a Inštitút Communio oznamuje termíny formačných stretnutí kandidátov akolytátu do konca roka 2022: 
(soboty) 17. septembra, 22. októbra, 19. novembra, 10. decembra. Platia všetky doterajšie podmienky - začína sa o 9.00 modlitbou, prednášky a svätá omša. Občerstvenie bude zabezpečené. V prípade, že niekto nebude môcť prísť, nech dá prosím vedieť na icommunio@gmail.com.

Návrat späť