07. 09. 2015

Farský deň vo Vrútkach

Milovať život a radovať sa z neho dokáže len ten, kto ho žije pre druhých.
S týmto mottom Farnosť Vrútky v nedeľu 6. septembra 2015 slávila Farský deň, ktorý je už tradičnou slávnosťou celej farskej rodiny.
Slávnostnú svätú omšu o 9.30 h celebroval PhDr. ThLic. Jaroslav Jáchym Šimek OPraem, opát Želivského kláštora. Veriaci z Vrútok ho na túto slávnosť pozvali pri príležitosti Roka zasväteného života, lebo práve rehoľa premonštrátov sa v minulosti najviac zaslúžila o duchovný rozvoj Turca. Otec opát Jáchym v homílii všetkých povzbudil vo veľkej dôvere v Božiu milosrdnú lásku. Po svätej omši sa konal spoločný obed, ktorého sa zúčastnilo okolo 400 veriacich a v srdečnej atmosfére prežili pekné popoludnie vzájomného zdieľania sa a počúvania ľudovej cimbalovej hudby a spevu.
Pre deti bol pripravený kolotoč a rôzne atrakcie. Zabával ich káčer Donald a medveď Mišo. Na spoločnej slávnosti tváričky deti boli okrášlené maľovaním tvárí od vizážistiek.
Opát Jáchym i pán dekan Mons. Jozef Petráš všetkých povzbudili k odvahe vydať svedectvo o radosti zo života a viery aj na Národnom pochode života v Bratislave.

Text: Redakčná rada farského časopisu
Foto: Ing. Stanislav LaurinčikNávrat späť