05. 11. 2013

Farnosť Žilina – Solinky na Hore Zvir v Litmanovej

Veriaci z Farnosti Dobrého pastiera v Žiline sa pod vedením p. Emila Miškého 8. augusta 2010 zúčastnili na gréckokatolíckej odpustovej slávnosti na Hore Zvir v Litmanovej, pri príležitosti 20. výročia zjavení...

Veriaci z Farnosti Dobrého pastiera v Žiline sa pod vedením p. Emila Miškého 8. augusta 2010 zúčastnili na gréckokatolíckej odpustovej slávnosti na Hore Zvir v Litmanovej, pri príležitosti 20. výročia zjavení. Slávnosti predsedal prešovský arcibiskup-metropolita Mons. Ján Babjak a koncelebrovali biskupi východného obradu a biskupi západného obradu: kardinál Stanislaw Dziwisz, spišský pomocný biskup Andrej Imrich, rožňavský emeritný biskup Eduard Kojnok a desiatky služobníkov oltára.

Pre niektorých pútnikov zo žilinskej farnosti to bola prvá púť na Horu Zvir, i na gréckokatolíckej liturgii. Veľkým zážitkom bolo stretnutie vizionárky Ivetky, ktorej sa Panna Mária zjavila pred 20 rokmi. Duchovne povzbudení z tohto nádherného pútnického miesta sa veriaci z Farnosti Dobrého pastiera pobrali späť domov, s požehnaním od Nebeskej Matky pre ich rodiny, priateľov, kňazov a dobrodincov.

 

MAREK JURIK

 Návrat späť