27. 04. 2015

Farnosť Nesluša putovala do Fatimy

Fatima, miesto zjavenia Panny Márie, bola cieľom tohtoročnej púte, ktorá sa konala v dňoch 13. - 20. apríla 2015.

Zúčastnili sa jej pútnici z Nesluše spolu s kňazom Vdp. Ivanom Pšenákom a ďalšími veriacimi zo Žilinskej diecézy a z východného Slovenska, ktorí si vyprosovali skrze Pannu Máriu u Nebeského Otca posilu, trpezlivosť a otvorené srdcia pre lásku a pokoj.

Vedúcim tejto púte bol vdp. Marek Smatana, ktorý sa pútnikom venoval a sprevádzal ich počas celej púte, ktorej ústrednými motívmi boli: 10. výročie úmrtia sv. Jána Pavla II., 500 rokov od narodenia sv. Terézie z Avily a Rok zasväteného života.

Vo Fatime sa účastníci púte zúčastňovali miestneho duchovného programu, najmä modlitby medzinárodného ruženca a slávenia sv. omší. Veľmi vzácna chvíľa pre pútnikov bola, keď sa zapojili do sviečkovej procesie nesením sochy Panny Márie. Symbolom pokánia bola púť chodníkom na kolenách cez námestie a okolo kaplnky zjavenia Panny Márie, ktorú zvládli nielen mladí, ale aj starší ľudia a rodičia s deťmi.

Streda patrila krížovej ceste a návšteve osady Aljustrel, Starej Fatimy - rodnej obce vizionárov. Bohatstvo zážitkov rozšírili aj ďalšie navštívené posvätné miesta: Avila, Nazaré, Santarém, katedrála v Lisabone, Alcobaca, Balatha a pútnické miesto Santiago de Compostela. Táto púť bola posilou viery, prehĺbením svojho duchovného života, upevnením povolania a nového rozhodnutia pre Krista. Rovnako aj zastavením sa a načerpaním nových síl do ďalších dní.

Vdp. Marekovi Smatanovi a nášmu duchovnému otcovi vdp. Ivanovi Pšenákovi chceme poďakovať za námahu, starostlivosť, príjemné strávené chvíle, ale predovšetkým za hlbokú duchovnú obnovu každého z nás.

Vďační farníci z Nesluše, Kysuckého Nového Mesta, Terchovej, Plevníka, Prešova, NededzeNávrat späť