05. 11. 2013

Erko volejbal

Mladí eRko animátori z oblastného centra Čadca spolu s hosťami ...

Mladí eRko animátori z oblastného centra Čadca spolu s hosťami z OC Dolný Kubín, Trebišov a Považská Bystrica (spolu 55 mladých ľudí) sa stretli v dňoch 15.-16. marca 2013 na eRko volejbale v telocvični ZŠ v Krásne nad Kysucou, aby si nielen zašportovali, ale navzájom sa stretli, porozprávali, načerpali nové nápady ..... Na toto stretnutie prišiel i predseda eRka Ďury Králik, ktorý obohatil eRkárov nielen svojou prítomnosťou počas celej akcie, ale tiež povzbudivými myšlienkami. Jednou z nich boli i slová o dôležitosti žiť živú vieru...

V piatok sa eRkári spoločne zúčastnili na svätej omši vo farskom kostole v Krásne nad Kysucou, ktorou začali program, aby tak mohli načerpať silu pre svoju službu i pre toto stretnutie. Po svätej omši pokračoval program v telocvični základnej školy v Krásne nad Kysucou, kde bol pod vedením vedúcej oblastného centra Táničky Kuffovej pripravený pestrý program v podobe zaujímavých aktivít na zoznámenie sa a upevnenie vzťahov medzi farnosťami, ale i vedúcimi navzájom.

V sobotu po rannej modlitbe nasledovali užitočné informácie o plánovaných akciách, do ktorých sa môžu vedúci spolu so svojim deťmi zo stretiek zapojiť. Doobedie bolo naplnené športom v podobe volejbalového zápasu medzi jednotlivými farnosťami, kde najdôležitejšie nebolo vyhrať, ale najmä zahrať si, a tak mali všetci z hry radosť. eRko volejbalu sa zúčastnili i páni kapláni Vladimír Štefánik a Michal Melišík, ktorý udelil všetkým na záver požehnanie.

text a foto: Miroslava Hôrecká

 Návrat späť