14. 07. 2014

eRko tábor farnosti Vrútky

Aj tento rok sa vo vrútockej farnosti uskutočnil eRko tábor pre deti od 6 do 14 rokov.

S pomocou farnosti a viacerých sponzorov ho organizovala partia mladých animátorov, pripravených odovzdať do sŕdc detí kúsok viery v Pána a zároveň radosti z práve začatých prázdnin. Stalo sa tak počas dvoch turnusov, od 29.6. do 4.7. a od 4.7. do 9.7.

Ubytovaní sme boli v krásnej dedinke Zubák, neďaleko od Púchova. Aj keď podmienky vo farskej budove boli naozaj bojové, ako správni dobrodruhovia sme sa popasovali s každou prekážkou a s úsmevom na perách sme spríjemňovali životy nielen domácich, ale aj pána farára v miestnom kostolíku.

Spolu s deťmi sme sa dostali do zázračnej krajiny Dentem, kde sme sa snažili nájsť čarovné žezlo Zimy a spojiť ho, aby sme jej obyvateľom vrátili správny chod prírody. Pomáhal nám pri tom dobrý otec Teodén, s ktorým sme sa naučili čnostiam Pravdy, Múdrosti, Sily, Odvahy a Nádeje. Vďaka tomu sa nám podarilo žezlo nájsť a tak spolu s kráľovnou Zimy prinavrátiť krajine to, čo kedysi stratila.

Na tábore nás sprevádzali aj naši kňazi, pán dekan Jozef Petráš, pán kaplán Miloš Hlucháň a nový pán diakon Michal Meliš. Vďaka ich návštevám sme boli po celý čas tábora duchovne vedení k Pánovi. Radi sme však spestrovali duchovný život aj domácim, a to spevom v ich miestom kostole pri svätých omšiach tamojšieho pána farára Vladimíra Tomáša.

Veľmi radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí finančne alebo cestou modlitby pomohli pri organizácii a tiež priebehu nášho tábora. Zároveň sa chceme poďakovať pánovi farárovi Vladimírovi Tomášovi za ubytovanie, ktoré z nás spravilo oveľa silnejších dobrodruhov :-). Vďaka patrí aj našim kňazom a celej farnosti za možnosť znova uskutočniť tento detský tábor. No a na záver ďakujeme aj Vám, milí rodičia, že ste znova prihlásili svoje ratolesti a vydali ich napospas vrútockému eRko táboru :-).

Text: eRko animátori :-)

Foto: Magdaléna Žilková
 Návrat späť