26. 01. 2018

Ekumenický týždeň v Žiline

Vo štvrtok 25. januára zakončili Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov aj v Žiline.
V Kostole sv. Barbory sa prítomným prihovorili zástupcovia cirkví, ktoré spolupracujú v združení Ekuza: Gréckokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augburského vyznania, Cirkvi bratskej, Otvorených kresťanských zborov a Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Súčasťou každého modlitbového stretnutia v jednotlivých chrámoch a modlitebniach boli aj chvíle agapé, počas ktorých sa vzťahy opäť upevnili a prehĺbili. Najbližšie sa budeme spoločne modliť v nedeľu 4. marca o 14.30 h počas Svetového dňa modlitieb kresťanských žien v evanjelickom kostole. V Žilinskej diecéze sa za jednotu kresťanov modlili aj v Rajci a Martine.

Zdeno Pupík
Foto: Ľubo Bechný


Návrat späť