25. 04. 2022

Ekumenické modlitby v Žiline

Aj v tomto roku sme sa v Žiline osobitným spôsobom modlili za jednotu všetkých kresťanov. 
Každý deň sme boli pozvaní do iného chrámu či modlitebne. V utorok 18. januára nás pozval na modlitbu Otvorený kresťanský zbor (prezenčne aj prostredníctvom ZOOM prenosu), v stredu 19. januára sme prišli do evanjelického kostola, vo štvrtok 20. januára sme boli prítomní modlitieb v kostole Gréckokatolíckej cirkvi, v piatok 21. januára v rímskokatolíckom kostole sv. Barbory a v sobotu 22. januára sme sa opäť stretli v priestoroch Otvoreného kresťanského zboru, ale na pozvanie Cirkvi Adventistov siedmeho dňa. Každý deň sa iným spôsobom kazatelia dotýkali hlavného motta tohtoročných modlitieb: „Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť" (Mt 2,2). Sme vďační kresťanom z Blízkeho východu a najmä z Libanonu, ktorí pripravili podklady na stretnutia. Bolo to opäť veľmi obohacujúce zdieľať vieru v Krista navzájom s predstaviteľmi iných cirkví. Nadviazali sme na odkaz návštevy Svätého Otca Františka v našej krajine – jeho prvé stretnutie bolo práve ekumenické.
TEXT a FOTO Zdeno Pupík


Návrat späť