05. 11. 2013

Cyklopúť zo Svrčinovca do Nitry

Pri príležitosti jubilea 1150-tého výročia príchodu solúnských bratov sv. Cyrila a sv. Metóda na naše územie, sa uskutočnila ...

Pri príležitosti jubilea 1150. výročia príchodu solúnských bratov sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie, sa uskutočnila v dňoch 22.-26.7.2013 cyklopúť z Farnosti Svrčinovec do starobylej Nitry.

Otcom myšlienky a hlavným organizátorom celej akcie bol správca farnosti Svrčinovec vdp. Radovan Čulák, ktorý sa osobne cyklopúte aj zúčastnil. Celá cyklotrasa mala 460 km a bola rozdelená do 5 dní resp. etáp. Počas cyklopúte sme absolvovali zaujímavý program, ktorý začal návštevou a prehliadkou biskupského úradu v Žiline, návštevou pútnického miesta Skalka nad Váhom, pokračoval v cieli našej cesty návštevou a prehliadkou baziliky sv. Emeráma v Nitre, biskupského úradu v Nitre a priestorov seminára sv. Gorazda. Najväčšie obavy sme mali z počasia, ale celým požehnaným týždňom nás sprevádzalo pekné počasie, vysoké letné teploty a pozdravy vodičov i obyvateľov jednotlivých dedín.

Po absolvovaní poslednej etapy síce už riadne unavení ale s „vyvetranými hlavami" plní zážitkov a spomienok sme dorazili v zdraví do našich domov s túžbou opäť o rok niečo podobné podniknúť.

Na záver nech Pán Boh požehná všetkých, ktorí nám poskytli ubytovanie, občerstvenie, alebo inak prispeli k pokojnému a zdarnému priebehu celej cyklopúte. Veľké ďakujem patrí vdp. Štefanovi Žídekovi z BÚ v Žiline, sestričkám, rod. Tomanovej z Mikušoviec, vdp. Jánovi Chrenščovi, správcovi farnosti Ostratice, vdp. Milanovi Polákovi, správcovi Farnosti Nitra - Zobor, vdp. Štefanovi Majákovi z kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, vdp. Stanovi Caránkovi, správcovi Farnosti Žitavany, vdp. Alojzovi Potočiarovi, správcovi Farnosti Dolné Vestenice.

Jozef SloviakNávrat späť