05. 11. 2013

Čadca na prvom medzinárodnom kongrese Hnutia Žíznim v Ríme

V dňoch 2 - 5.8. 2012 sa konal pod záštitou Otcov Misionárov lásky v Ríme prvý medzinárodný kongres Hnutia Žíznim. Kongres bol vedený P. Petrom Kučákom a laikmi z rôznych krajín spoluzodpovedných za Hnutie Žíznim v Európe. Na kongrese sa zúčastnili laické skupiny Hnutia Žíznim z Írska, Anglicka, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Slovenska /Čadca/ , Španielska a Talianska. Cieľom kongresu bolo prehĺbenie poznania charizmy Matky Terezy cez spoločnú modlitbu , vzájomnej výmene skúsenosti a zároveň hlbšieho chápania nášho Hnutia. Všade bolo cítiť radosť, nadšenie a zjednotenie sa v charizme lásky. Milosti, ktoré sme prijali sme si odniesli do našich domovov, aby sme pokračovali v apoštoláte v službe tým najchudobnejších z chudobných a tým utešovali Ježišov smäd na kríži.
Hnutie Žíznim založili Otcovia Misionári lásky v roku 2006 v Tijuane v Mexicu .Je to spoločenstvo veriacich kresťanov, ktorí žijú vo svete, ale spolupodieľajú sa na charizme a duchu rehole Otcov Misionárov lásky, ktorú založila bl. Matka Tereza z Kalkaty.
Cieľom Hnutia Žíznim je hasiť smäd Ježiša Krista na kríži po láske a dušiach. Našu svätosť hľadáme vo svete cez život modlitby a nezištnú službu najchudobnejších z chudobných. Robiť každodenné malé veci s veľkou láskou.

Za Hnutie Žíznim Čadca Katarína Melicháčová

 Návrat späť