21. 12. 2015

Brána milosrdenstva v Dubnici nad Váhom

Na tretiu adventnú nedeľu 13. decembra 2015 bola otvorená Brána milosrdenstva vo Farskom kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom. 
Pri svätej omši o 9.00 h v našom mariánskom pútnickom chráme Svätú bránu otvoril z poverenia otca biskupa Tomáša Galisa, Mons. ThLic. Marek Hriadel v prítomnosti p. farára Mariána Bielika SDB a hojného počtu farníkov.
Mons. Marek Hriadel vo svojej homílií podotkol, že v srdci každého z nás je príliš veľa strachu a položil otázku: „Vieme sa ešte tešiť a radovať?" Ďalej pokračoval povzbudením, že tu v kostole nikto od nás nečaká výkon. Stačí otvoriť srdce tak ako tú bránu. Môžeme Bohu povedať: „Bože, ja ti dôverujem, milujem ťa a radujem sa z tejto chvíle, z tohto času, ktorý tu môžem stráviť. Odkladám všetky starosti, všetky strachy do tvojich rúk, všetko ti zverujem. Chcem mať zo života aspoň kúsok radosti. A bez teba jej niet." Povzbudil prítomných k pravidelnému čítaniu a načúvaniu Božieho slova. Zdôraznil výzvu Svätého Otca konať skutky duchovného a telesného milosrdenstva. Cez oslovujúce príklady zo života a Svätého písma zameral pozornosť na vzájomné odpúšťanie, na vieru v odpustenie hriechov a Božie milosrdenstvo vo sviatosti zmierenia. Vysvetlil podmienky získania odpustkov. Na záver oslovil prítomných: „Drahí bratia a sestry, v tomto Roku milosrdenstva otvorme svoje srdcia Bohu, prekračujme túto Bránu milosrdenstva telesne aj duchovne, otvárajme srdce Kristovi, odložme všetok strach a všetku príťaž!"

História pútí do Dubnice nad Váhom siaha do roku 1742. Význam týchto pútí v minulosti uznali pápeži, ktorí udelili odpustky viazané na dubnický chrám. Veriaci si uctievajú Dubnickú Pannu Máriu v jej vyobrazení Kráľovnej neba (por. Zjv. 12, 1). Socha zobrazuje Madonu s Dieťaťom Ježišom, ktoré pravou rukou nežne objíma tvár Matky. Príčinou nevšednej úcty k dubnickej Madone boli mimoriadne udalosti, ktoré sa v súvislosti s ňou udiali. Vo farskej kronike je zaznamenaných viac ako 250 svedectiev o telesných, duševných a duchovných uzdraveniach na príhovor Panny Márie. Božie milosrdenstvo sa aj takýmto spôsobom prejavovalo a prejavuje viditeľne aj skryto v dubnickom pútnickom chráme. Ako to vyjadruje Máriin chválospev: „...lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja..." (Lk 1,49-50)
Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva je príležitosťou prejsť cez Bránu milosrdenstva aj vo Farskom kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom. Ktokoľvek ňou prejde, nech „zakúsi Božiu lásku, ktorá utešuje, odpúšťa a dáva nádej" (pápež František, Misericordiae vultus).

Text: Stanislava Prítrská
Foto: Ján RajecNávrat späť