12. 03. 2015

Biskup z Tanzánie vo farnosti Žilina – Solinky

V dňoch 27. februára - 10. marca 2015 privítala Farnosť Dobrého Pastiera v Žiline na Solinkách vzácnu návštevu

- diecézneho biskupa Mons. Ludovicka Minde z africkej Tanzánie, ktorý prijal pozvanie miestneho farára Mgr. Jána Hudeca.

Veriacim počas viacerých liturgických slávení priblížil situáciu v diecéze Kahama, ktorej je biskupom, i v štáte Tanzánia. Na podporu vzdelanosti detí plánuje vybudovať aspoň 2 triedy základnej školy, ktorá bude niesť názov „Ave Maria". Ako uviedol, ľudia v Tanzánii sú jednoduchí a chudobní, napriek tomu majú v úcte Sv. Otca, biskupov, kňazov a modlia sa za Cirkev so živou a pevnou vierou. Prostredníctvom prezentácie a fotografií mohli veriaci bližšie spoznať ľudí v Tanzánii.

Biskup Minde počas svojho pobytu na Slovensku navštívil viaceré farnosti v Žilinskej a Nitrianskej diecéze. Medzi nimi boli farnosti v meste Žilina, Nitra – Klokočina, Skalka pri Trenčíne, Považská Bystrica, Kysucké Nové Mesto, Čadca a mnohé ďalšie.

V Žiline navštívil nášho diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa, v Nitre sa stretol s diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom, generálnym vikárom Mons. Petrom Brodekom a nitrianskym emeritným biskupom Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom.

Mons. Minde počas týchto dní putoval aj do Krakowa. Kardinál Stanisław Dziwisz mu odovzdal relikviu sv. Jána Pavla II. a v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v Lagiewnikoch si prevzal relikviu sv. Faustíny.

Svojím pobytom v našej Farnosti Dobrého Pastiera v Žiline na Solinkách obohatil veriacich o misijné skúsenosti, zúčastňoval sa krížových ciest v miestnom kostole, pričom neobišiel ani tunajšiu farskú Cirkevnú základnú školu s materskou školou Dobrého Pastiera.

Vďaka finančnej podpore zo Slovenska tak Mons. Minde môže v diecéze Kahoma v Tanzánii spustiť výstavbu základnej školy. Všetkým dobrodincom na Slovensku vyjadril svoju vďačnosť a uistil ich o svojich modlitbách.

sr. Mária Vyžinkárová OSF

FotogalériaNávrat späť