22. 09. 2015

24x7 v Rajci

24x7 - nepretržitá poklona eucharistickému Ježišovi 24 hodín 7 dní v týždni. Cez deň aj v noci.

S týmto nápadom prišiel pred pár rokmi ešte náš bývalý pán dekan Vladko Kutiš a odvtedy sa 24x7 koná v našej farnosti pravidelne trikrát do roka. Naposledy sa konala od 13. do 20. 2015 septembra.

Jednou z hlavných myšlienok 24x7 je: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 11, 28) Znamená to spočinutie pri Bohu, zastavenie sa v každodennom kolobehu života. Druhou hlavnou myšlienkou je modlitba za farnosť, za mesto, za novú generáciu. Príhovorná modlitba za potreby druhých ľudí. Modlíme sa za konkrétne veci, konkrétnych ľudí, konkrétne ulice nášho mesta, našej farnosti.

Okrem neustálej prítomnosti Ježiša v Eucharistii sú pripravené aj viaceré aktivity, ktoré podnecujú prichádzajúcich k modlitebným inšpiráciám, ku kreativite, aktivite. Môžu sa „ponúknuť" zo stola slova (sv. písmo, rôzne meditácie, modlitby), napísať vlastné prosby, vďaky, pripnúť ich na panel, svoju modlitbu vyjadriť kresbou, hudbou. Adorácia 24x7 je určená pre ľudí všetkých vekových kategórií, pre veriacich aj hľadajúcich. Nemalo by to však ostať iba pri ďalšej dobrej akcii... Mala by sa stať základom, „podhubím" (alebo srdcom?) všetkých ostatných aktivít vo farnosti.

„Služby" sú rozdelené do hodinových intervalov, ľudia sa môžu zapísať, aby bol v kostole stále niekto prítomný, aby reťaz modlitieb nebola pretrhnutá.

Témou práve ukončenej modlitebnej reťaze bolo: Nechať sa stretnúť Pánom. Na paneli bola vyobrazená studňa ako miesto, kde sa Ježiš stretol so Samaritánkou. Týmto stretnutím prekonal vtedajšie predsudky. Samaritánka po stretnutí odišla ohlásiť Ježiša celému mestu. Modlili sme sa o dar stretnutia Pánom, o dar prekonávania predsudkov a prehodnotenia svojich postojov k ľuďom i aktuálne k utečencom podľa vzoru Ježiša a tiež o dar odvahy ohlasovať Ježiša ako Mesiáša, Spasiteľa v našom bežnom prostredí.

 

Text a foto: Katarína Špániková, Veronika ZafkováNávrat späť