05. 11. 2013

20. výročie posviacky filiálneho kostola na Korcháni

V sobotu 14. júla si veriaci v Rakovej na Korcháni pripomenuli 20. výročie posviacky svojho filiálneho kostola, ktorý je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Hlavným celebrantom slávnostnej liturgie bol kancelár biskupského úradu Mons. Michal Baláž. V homílii všetkým prítomným zdôraznil slová apoštola: „Vy ste Božie kamene postavené na Kristovi, v ktorom celá stavba rastie v svätý chrám." Pozvanie miestneho farára Romana Skolozdru prijali aj kňazi pochádzajúci z farnosti a kňazi, ktorí v minulosti pôsobili vo farnosti. Pred slávnosťou prebehla obnova fasády, okien a dvier kostola, čím získala stavba nový dizajn.

Patrik Paštrnák

 Návrat späť