05. 11. 2013

2. ročník akcie „Pôstna polievka“ vo Farnosti Dobrého Pastiera Žilina-Solinky

Veľa rodín, ľudí dobrej vôle, prijalo na Kvetnú nedeľu (1.4.2012) pozvanie podeliť sa o svoje darované prijaté dobrá...

Veľa rodín, ľudí dobrej vôle, prijalo na Kvetnú nedeľu (1.4.2012) pozvanie podeliť sa o svoje darované prijaté dobrá. Farníci v tento deň nemuseli doma variť obed, ale prišli do farského CVČ Strom na rozvoniavajúcu kapustovú alebo zeleninovú polievku. Peniaze, ktoré tak ušetrili za obed, mohli vhodiť do pokladničky, tieto budú odovzdané na pomoc ženám a deťom v núdzi, ktoré zastrešuje na Slovensku nezisková organizácia Áno pre život z Rajeckých Teplíc a Fórum života, o.z..

Hlavná koordinátorka tejto dobročinnej akcie na Solinkách bola Jarka Gabčová, ktorej pomáhali mnohí obetaví ľudia. Hoci ráno počasie nebolo žičlivé a padal sneh, počas celého vydávania polievky zázračne svietilo slniečko! Prítomní okrem dobrého pocitu sociálnej spolupatričnosti zažili spoločenstvo veriacich, ktorým nie je ľahostajný osud núdznych, nadviazali nové priateľstvá a vo vzájomných rozhovoroch zmysluplne prežili spoločný čas.

Výnos z akcie bol 600.- eur.

Mária Krajčová

 Návrat späť