11. 04. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na Veľkonočné trojdnie: Márnotratný Boh

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Márnotratný Boh. Nielen Ježiš. Aj Otec i Duch Svätý.
Čo urobil Ježiš? Zobral celé svoje dedičstvo, prišiel na zem a dal ho ľuďom. Prostitútkam a mýtnikom, lebo to všetko sme boli my, ľudia, ktorí sme si našli iných bohov a slúžili im. A nedal nám len celé svoje dedičstvo, ale aj vlastný život. Čo iné je Eucharistia, ak nie sám Boží život? Nič si nenechal.
Čo urobil Otec? Písmo hovorí, že dal svojho jednorodeného Syna. Tak miluje svet, ktorý stvoril, že keď sa dostal do pazúrov diabla, nenechal to tak. Otec vedel, že sa bude musieť pozerať na smrť svojho vlastného Syna, no jeho „druhý" syn – ľudstvo mu stálo za túto obetu.
A čo Duch Svätý? Celý Ježišov pozemský život ho posilňoval, aby uskutočnil dielo márnotratnosti. A neustále v tomto diele lásky pokračuje. Skrze Cirkev a sviatosti je vykúpenie, uskutočnené Ježišom, k dispozícii všetkým prostitútkam a mýtnikom aj našej doby – tebe i mne. Je ponúkané každému človeku.
A Otec – ako otec z podobenstva – nenechal svojho Syna, ktorý celé svoje dedičstvo rozdal ľuďom, v smrti, v ďalekej krajine pri sviniach, ale vrátil mu život a posadil ho v nebi po svojej pravici. Nepripomína ti to šaty, prsteň, obuv, hostinu?
Tak toto všetko v týchto dňoch Pánovej Paschy slávime. Prechod zo smrti do života. Z tmy do svetla. Z hriechu do nevinnosti. Z odsúdenia k ospravodliveniu. Z vyhnanstva k synovstvu. Z hladomoru k stolu hostiny...
Zvelebuj Pána, lebo jeho milosrdenstvo nemá hraníc!
Oslavuj svojho Boha, ktorý tak miloval svet!
Vyvyšuj Ježišovo meno, meno Toho, ktorý ti dal všetko, aby si žil šťastný naveky – ako dedič!
Chváľ Otca, ktorý je skutočným otcom – tvojím Otcom!
Otvor sa Duchu, ktorý Ježišovo dielo môže privlastniť tebe.
Nebudeme v týchto dňoch účastní na Eucharistii, ale to nám nezabráni oslavovať Boha, ktorý vykonal úžasné veci!
Aleluja! Aleluja! Aleluja!

Na stiahnutie

12. 4. 2020.docNávrat späť