13. 09. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie: Čnosti versus hodnoty

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Dúfam, že trpíš. Ako kresťan. Apoštol Peter hovorí, že v takom prípade máš dôvod na radosť, si blahoslavený a oslavuješ Boha týmto menom.

No povedz, nie je to skvelé uvedenie dnešnej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie? Jej utrpenie – podotýkam, že celoživotné, nielen pod krížom – prinieslo jej slávu a nám Matku. Naši predkovia, ktorí si ju vybrali za našu patrónku, totiž zistili, že máme Máriino DNA – schopnosť trpieť s Kristom a takto spolupracovať na spáse ľudí, s ktorými žijeme. A biológia jasne hovorí, že keď máme niečie DNA, sme s ním rodina. V tomto prípade taká blízka, že Mária je nám Matkou.

Všimni si z dnešných čítaní dva postoje, ktoré boli pre Pannu Máriu typické – zotrvávala na modlitbách (Skutky apoštolov spomínajú situáciu, keď sa modlila s nimi) a pohľad mala upretý na kríž (o tom zas hovorí dnešné evanjelium). Ak chceš mať rovnakú účasť na záchrane sveta ako Mária, neostáva ti nič iné, len to robiť ako ona – zotrvávať na modlitbe a mať pohľad upriamený na kríž.

Vieš, v čom (veľmi zjednodušene povedané) spočíva bieda katolicizmu na Slovensku? V zameraní sa na hodnoty. Zo všetkých strán a na všetkých úrovniach (v Cirkvi, nie v politike) počúvame o správnych hodnotách. Aj politikov hodnotíme podľa toho, či zastávajú správne hodnoty. Ale je mi niekedy až do plaču, že málokedy počuť o zotrvávaní na modlitbe a pohľade upriamenom na kríž. Toto treba robiť a tamto nezanedbávať.

V tejto súvislosti sa mi veľmi páči kniha amerického katolíckeho filozofa Petra Kreefta Návrat k čnostiam. Hovorí v nej, že ak sa zameriame na hodnoty, ľudia okolo nás nám nebudú rozumieť – oni majú predsa svoje hodnoty, my zas svoje; tak sa navzájom rešpektujme a neskáčme si do vlasov pre nejaké hodnoty. Autor preto hovorí, že sa musíme vrátiť k čnostiam. Tie sú jasné, nemeniteľné. Sú to štyri kardinálne (základné) čnosti – rozvážnosť, spravodlivosť, mravná sila a miernosť – a tri božské čnosti – viera, nádej a láska. Nájdi si dnes čas a niečo si o nich prečítaj. A potom sa pozri na vlastný život, či tvoj postoj ku kresťanským hodnotám korešponduje so spomínanými čnosťami...

Sedembolestná, pomôž nám vrátiť sa ku čnostiam, aby sme vedeli rozoznať dobro od zla a tak sa správne rozhodovať – vo vytrvalej modlitbe a s pohľadom upretým na kríž. Ten Ježišov, na ktorom sme s ním aj my...


Na stiahnutie

15. 9. 2019.docNávrat späť