22. 05. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 7. veľkonočnú nedeľu: Ježiš sa modlí za teba

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).
Ježiš sa za teba modlí (Jn 17, 9).
Vieš o tom? Je veľmi dôležité vedieť to. Sám Boží Syn sa za teba prihovára u Otca. Ježiš sa za teba modlí. Vieš, tak ľudsky povedané, na aké úmysly?
„Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene" (Jn 17, 11b).
„... aby si ich ochránil pred Zlým" (v. 15b).
„Posväť ich pravdou" (v. 17).
„... aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal" (v. 21).
„Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa" (v. 23).
„Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu" (v. 24).
Tieto Ježišove úmysly sú hotovou školou modlitby. Keď ťa najbližšie niekto poprosí o modlitbu, tak skús sa napojiť za Ježišovu modlitbu za tohto človeka s istotou, že v nej je obsiahnutý aj konkrétny úmysel človeka, ktorý ťa o modlitbu prosí. Takouto modlitbou – v zjednotení s Ježišovou modlitbou – mu vyprosíš nielen uzdravenie či trpezlivosť v chorobe, nielen vyriešenie nejakého problému, ale aj a najmä zotrvávanie v Bohu, ochranu pred Zlým, život v pravde, jednotu s bratmi a sestrami v Cirkvi (najmä v miestnej cirkvi) i radostné prebývanie v nebi.
Ježiš sa za teba modlí. Teraz už vieš, za čo sa modlí. Myslíš, že je v tvojom živote niečo, čo je dôležitejšie ako Ježišove zámery s tebou, za ktoré sa modlí? Určite nie. Preto vlož to, čo práve prežívaš, do tejto Ježišovej modlitby. Možno zistíš, že si sa len motal v sebe a vo svojom pohľade na svet, no nevidel si Boží zámer s tebou i so svetom. Zmeň preto svoje zmýšľanie = rob pokánie a odteraz vždy, keď sa pôjdeš modliť, usiluj sa napojiť na Ježišovu modlitbu za teba.
Vieš, čo je ešte na tom celom nádherné? Ježiš sa za teba neprihovára len niekde v nebi, ale priamo v tvojom srdci. Od krstu v tebe žije. Nie je ďaleko. Ďakuj mu za to, posilňuj jeho prítomnosť v tebe častým prijímaním Chleba života, usiluj sa zmýšľať ako on (Flp 2, 5 – 8).
Cesta svätosti je pre teba otvorená. Sám Boh ťa ňou vedie, sám Boh robí všetko, aby si bol len jeho.

PS. Teším sa z tohto textu. Napísal som ho pre seba, pre svoje aktuálne prežívanie. Budem rád, ak bude požehnaním aj pre teba.

20140667_bn.jpg


Na stiahnutie

24. 5. 2020.docNávrat späť