14. 02. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 6. nedeľu v Cezročnom období: Jasná reč

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

Ježiš bol umučený, ale vstal z mŕtvych. Dokázal, že má moc. Dokázal, že je schopný splniť každý prísľub, ktorý vyslovil, kým chodil po tejto zemi. Dokázal, že niet silnejšej bytosti ako on. Pre mňa to znamená, že len jemu má zmysel slúžiť, len pre neho žiť. Chcem byť s ním, lebo on je Pán. Iného niet.
Toto mi prišlo na um po prečítaní dnešného evanjelia, najmä jeho posledných dvoch viet: „Ale vaša reč nech je ‚áno – áno‘, ‚nie – nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého" (Mt 5, 37).
Boríme sa v našich cirkevných kruhoch so všeličím. Potraty, registrované partnerstvá, Istanbulský dohovor, rozvody (tie už asi vôbec neriešime, tak sme si na ne zvykli)... Ale to všetko sú len zástupné problémy, ktoré nás odvracajú od toho, čo je podstatné – že Ježiš bol umučený, zomrel a vstal z mŕtvych. Ak toto nehlásame a nežijeme, potom sa pochopiteľne vrháme na riešenie podružných problémov (to neznamená, že nie sú dôležité), ktoré by možno vôbec nevznikli alebo by boli oveľa menej významné, keby bol Ježiš vždy a všade pre nás, čo sme pokrstení, Pánom.
Ohlásil si už niekomu umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista? Môžeš (nahlas) povedať: „Ježiš je Pán!"?
Pros dnes o Božie milosrdenstvo – pre seba, pre tvojich blízkych, pre tých, s ktorými si sa ešte nezmieril. Pros, aby ste našli cestu k Ježišovi tak, aby ste mohli kdekoľvek a kedykoľvek s čistým srdcom vyhlásiť: „Ježiš je Pán!"
Svätý Serafim zo Sarova takto pozdravoval každého, kto k nemu prišiel: „Radosť moja! Kristus vstal z mŕtvych!"
Stačí. Áno – áno, nie – nie.

20140652_bn.jpg


Na stiahnutie

16. 2. 2020.docNávrat späť