01. 05. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 4. veľkonočnú nedeľu: Robiť iným radosť

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

Robiť ľuďom radosť. Asi toto slovné spojenie mi prichádza na myseľ pri textoch dnešnej Nedele Dobrého pastiera.
Čo urobil Peter podľa Skutkov apoštolov? Zvestoval ľuďom cestu spásy. Tritisíc duši v ten deň zakúsilo radosť.
Čo napísal Peter vo svojom Prvom liste? Že znášať utrpenia pre dobro je milosť. Ak je niekto zahrnutý utrpením (nemyslím tým chorobu či nejaké nešťastie) pre Pána, je požehnaný. Dokonca sa môže v utrpení radovať (pozri Kol 1, 24; 1 Pt 4, 13). Aj my sme požehnaní tým, že sa teraz nemôžeme zúčastňovať Eucharistie, môžeme sa radovať v tomto utrpení. (Skús premyslieť, v akom zmysle to platí pre teba.)
Ježiš zas hovorí o tom, že prišiel priniesť život, a to hojnejší život. Ak niekto živorí, ak sa len tak pretĺka životom, neprinesie mu taká zvesť radosť? Zvlášť ak je podopretá skutkami lásky toho, ktorý ju zvestuje!?
Rob ľuďom radosť. Budeš mať tým podiel na diele Dobrého pastiera.
Krátke podelenie sa: Tento text vznikol po dlhom čakaní na nejakú inšpiráciu. Prišla nečakane. Ozval sa mi kamarát, že potrebuje klát na rúbanie dreva, či nejaký zvyšný nemám. Mal som. Prišiel a keď sme mu ho nakladali do auta, z jeho slov i tváre žiarila pre mňa úplne nečakaná radosť. Veľmi ma to oslovilo. Obyčajný kus dreva a koľká radosť... Podiel na diela Dobrého pastiera...

P.S. Možno sa nám už umožní účasť na slávení Eucharistie. Čo tak urobiť radosť niekomu tým, že mu prepustíš svoje miesto a zriekneš sa tejto účasti?

20140664_bn.jpg


Na stiahnutie

3. 5. 2020.docNávrat späť