15. 11. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 33. nedeľu v Cezročnom období: Jasaj a pracuj

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Ako dobre, že ako kresťania žijeme (dúfam, že aj ty) podľa toho, čo veríme, nie podľa toho, čo vidíme (pozri 2 Kor 5, 7). Lebo vidíme, ako nám svet sľubuje, že bude dobre, že napríklad najbližšie voľby nás zas potiahnu niekde dopredu, že vianočné darčeky splnia naše sny... Aj v Cirkvi nám napríklad niektorí sľubujú, že ak sa vrátime k inému obradu, budeme svätejší... Ale Ježiš nám hovorí, že sme vo vojne. Prečítaj si poriadne dnešné evanjelium a nenájdeš tam ani slovko o nejakej prosperite na tomto svete. Zato nájdeš upozornenie: „Nechoďte za nimi" (za zvodcami) a povzbudenie: „Neľakajte sa!" (prenasledovateľov) (Lk 21, 7. 8).

Takže čo máme robiť? Žalmista hovorí: „Jasaj!" (porov. Ž 98, 6). A svätý Pavol: „Pracuj" (porov. 2 Sol 3, 12).

Jasať. Lebo Pán prichádza. Prichádza ako víťaz. Teraz neviditeľne do našich sŕdc, najmä pri modlitbe, čítaní Písma, v Eucharistii. Ak to vnímaš a veríš, tak sa môžeš tešiť aj na jeho posledný príchod v sláve. Už teraz si nacvičuj jasot.

Pracovať. Lebo ak žiješ pre nebo, tak sa „nezháňaš za zbytočnosťami" (porov. 2 Sol 3, 11; veľmi sa mi páči český preklad: „jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není"), ale buduješ Božie kráľovstvo svojím zmýšľaním, hovorením, konaním. Pripravuješ sa tým na to, že v nebi budeš s Kristom kraľovať – ale to sa učíme už tu vernosťou v maličkostiach (pozri Lk 19, 17).

Ako však jasať napríklad po takých tragédiách, ako bola tá pri Nitre pred pár dňami? Nuž v Písme je aj veta: „Plačte s plačúcimi" (Rim 12, 15). Túžba po nebi a jasot ako nácvik na Ježišov príchod nám nebránia plakať pri bolesti vlastnej či iných. Navzájom sa nevylučujú.

Pri tejto príležitosti chcem pripomenúť tzv. pohotovostnú službu v modlitbe (to k tomu pokynu „pracuj). Tak ako sú pohotovosti lekárske, záchranárske, hasičské, tak sú kresťania povolávaní byť modlitbovou pohotovosťou. Počuješ, že ide sanitka, hasiči, policajti? Prvá vec, čo máš urobiť, je modliť sa. Aspoň „Pane, zmiluj sa!" Ak si to chceš nacvičiť, pusť si dnes večer v televízii správy a pri každej sa modli. Nerozčuľuj sa nad tým, čo počuješ, nekomentuj to, nepreberaj to v mysli (slovami Písma: „nezháňaj sa za zbytočnosťami"), ale modli sa.

Na tomto svete nikdy nebude dobre. Lebo dobre už bolo – v raji pred hriechom. A znova dobre bude až potom, keď sa vráti náš milovaný Pán – Ježiš Kristus. Dovtedy sa uč jasať a pracuj. Nedaj sa zviesť...


20140638_bn.jpg


Na stiahnutie

17. 11. 2019.docNávrat späť