25. 10. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 30. nedeľu v Cezročnom období: Úbožiak

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Čo si predstavuješ pod slovom úbožiak? Je to dôležité, lebo toto slovo možno pokladať za podstatné v prvom čítaní, v žalme i v evanjeliu tejto nedele. Dokonca aj Pavla, ktorý sa chystá na smrť, by sme mohli pomenovať týmto výrazom. Tak teda kto je podľa teba úbožiak?

Náš jazykovedný ústav na svojej stránke uvádza takúto definíciu: „Úbožiak – biedny, chudobný, úbohý alebo niečím (nedostatkom, chorobou, nešťastím a podobne) trpiaci človek, poľutovaniahodný človek, chudák." Asi takým nechce byť nikto z nás. Ani to nikomu neželáme.

Mne sa však v súvislosti s týmto slovom už pre mnohými rokmi objavila slovná hračka: Úbožiak je úbohý človek. A slovo úbohý v ženskom rode znie úbohá. Keď si to rozložíme, tak to znamená, že úbožiak je ten, ktorý je u-Boha. Je to človek, ktorý nemá nijakú inú oporu, len Boha. Nijakú inú nádej, len v Bohu. Od nikoho nečaká pomoc, len od Boha. Teda je to človek, ktorý je vo všetkom u Boha.

Taký bol mýtnik z dnešného evanjelia. Asi si automaticky myslíme, že mýtnik musel byť prinajmenšom nečestný. Ale z toho, ako sa modlí, je jasné, že to bol mýtnik, ktorý sa páčil Bohu. Bol u-Boha.

A čo farizej? Veľmi ma oslovil text Johna Eldredga z jednej jeho knihy: „Ak chceš svoje deti odradiť od viery v Ježiša, ignoruj svätosť. Správaj sa ako ničomník, a potom trvaj na tom, aby sa rodina modlila pri jedle; klam pred deťmi svojmu šéfovi alebo manželke, a potom naliehaj, aby ste išli všetci spolu do kostola. Chceš susedom sprotiviť kresťanstvo? Navrieskaj na svojho psa, a potom choďte všetci pekne oblečení v nedeľu na bohoslužbu." Rozumieš? Farizej je v tomto význame človek, ktorý sa síce tvári, že je u Boha, ale je tam len na krátkej návšteve. Ináč žije bez Boha.

Rád by som bol takým úbožiakom, akým bol mýtnik z dnešného evanjelia. Chcem byť u-Boha. Vo všetkom. Pane, zmiluj sa!


20140635_bn.jpg


Na stiahnutie

27. 10. 2019.docNávrat späť