13. 03. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 3. pôstnu nedeľu: Túžba

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

Ani nevedela, že túži. Jej život bol možno už taký zbabraný, bola taká ubitá, že už len živorila. Nie navonok, ale vo svojom vnútri. Preto tak dychtivo zareagovala, keď dostala ponuku živej vody od Ježiša: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!" Zdanlivo chcela vyriešiť vonkajší problém – telesný smäd a vyhýbanie sa ľuďom. No slovami prezradila vnútornú túžbu po uhasení oveľa väčšieho smädu, túžbu po záchrane, vyriešení zbabraného života...

Myslím, že aj mnohí kresťania dnes sú ako Fotinai (také meno dáva tejto žene tradícia). Ubití, bez radosti. Ich život je po mnohých stránkach zbabraný. A navyše sa im zdá, že ani Boh sa o nich veľmi nestará. Veď mnohí sa roky modlia – za muža alkoholika či násilníka; za deti, ktoré žijú bez sviatostí a ďaleko od Boha; za svokru, ktorá roky strpčuje neveste život... – a Boh mlčí. Načo je dobrý taký život? Ale žijú ho, lebo nemajú východisko, vzbúriť sa boja, prestať sa modliť sa boja, vykričať svoju bolesť Bohu sa boja...

Ježiš však vidí do ich bolesti. Sedí dnes pri studni ich života a chce počuť, čo prežívajú. Vie o tom, ale chce to počuť z ich úst. Chce, aby vyšla najavo túžba ich srdca i bolesť z jej potláčania.

Čítaj si dnešné evanjelium. Si zrejme bez svätej omše, tak ju aspoň trochu nahraď. Čítaj si rozhovor Ježiša s Fotinai desať, dvadsaťkrát a predstavuj si na jej mieste seba. Čo by Ježiš odhalil z tvojich tajomstiev? Čo by ti ponúkol? K akému vedľajšiemu problému by si sa snažil uniknúť („Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať")? Vieš, že príde Mesiáš? Veríš, že môže prísť k tebe, do toho, čo prežívaš?

Všimni si, že Ježiš ženu počúva a reaguje na to, čo hovorí. Zároveň ju však vedie tak, aby jej mohol odhaliť, kto je. Nemodlí sa s ňou, necituje jej Písmo, nenapomína za zbabraný život... Hovorí je však, kým je. „To som ja, čo sa rozprávam s tebou." A to úplne stačí na zmenu jej života. Láska sa dotkla ženinho srdca.

Nech ťa dnešné evanjelium zo štvrtej kapitoly Jánovho evanjelia, rozhovor Ježiša so Samaritánkou pri studni pri Sychare, sprevádza celý týždeň. Navonok sme obmedzení epidemiologickou situáciou. Využi tento čas na to, aby si vyšiel k studni a stretol Ježiša. Čaká ťa! A chce sa s tebou rozprávať o tvojom zbabranom živote. O tvojom ubitom živote. O tvojom novom živote. „Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom..." Nechala svoj zbabraný život a začala žiť nový – išla k ľuďom a už sa ich nebála. Lebo zažila, že je milovaná.

Čo čakáš od Ježiša ty? Prosím ťa, vyjdi k nemu aj v tom prípade, že od neho už nečakáš nič...


20140656_bn.jpg


Na stiahnutie

15. 3. 2020.docNávrat späť