19. 10. 2018
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 29. nedeľu v cezročnom období: Slabosť

Dnes musím začať tým, že sa vrátim k minulému textu. Napísal som v ňom, že si nepamätám, kedy som sa naposledy modlil o múdrosť. 

A hneď na ďalší deň ráno bol v ranných chválach text z Knihy múdrosti (9. kapitola) – prosba o múdrosť. Vzorový príklad ľudskej biedy. Ten text sa modlím každé štyri týždne, no potom napíšem, že neviem...

Aj dnešné texty sú o slabosti. Hoci Jakub a Ján hľadajú postavenie a veľkosť, Ježiš im hovorí o službe, o poslednom mieste. Byť sluhom navonok vyzerá ako neúspech – zdá sa, že je to človek, ktorý si nevedel vydobyť lepšie postavenie, ktorý akoby zlyhal. No Ježiš hovorí, že vedome si máme vyberať postavenie sluhu, postavenie podriadeného. Vtedy napríklad oveľa ľahšie môžeme prinášať radostnú zvesť o spáse ľuďom okolo seba. Dôkaz? Ak by Ježiš vystupoval ako pán, nikdy by zrejme neoslovil a nepritiahol k Bohu mýtnikov a prostitútky či chudobných. Zároveň však nemal problém ísť na hostinu aj ku vznešeným a bohatým (farizej Šimon, Lazár a jeho rodina), ktorých tiež oslovil – možno svojím záujmom o obyčajných ľudí...

Prorok Izaiáš vo svojej Piesni o Pánovom služobníkovi hovorí, že takýto život prinesie bohaté ovocie – uvidí ďaleké potomstvo, vyplní Pánovu vôľu, uvidí svetlo, nasýti sa poznaním, ospravedlní mnohých... Asi to nie je zoznam, ktorý v nás vyvoláva predstavu úspechu. Napíšem iný zoznam – pekný a dobre zariadený dom, všetky deti s titulom a v dobrej pracovnej pozícii, nejaké fajnové auto, dovolenky v najdrahších destináciách... Vieš, že tento zoznam vôbec neodporuje prvému? Ale bez toho prvého nemá cenu. Môže priniesť chvíľkové uspokojenie, ale z dlhodobého hľadiska, čiže z pohľadu večnosti bez plnenia Pánovej vôle môže byť veľkou príťažou.

Boh veľmi dobre vie, že nás láka niečo iné ako postavenie sluhu. A preto súboj medzi tým, čo je pre nás dobré, a tým, čo neraz ovláda naše túžby, rieši volaním responzória: „Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba." Učí nás volať o milosrdenstvo, keď nezvládame byť sluhami a radšej vystupujeme ako páni.

Zároveň však tie isté slová nás učia volať o milosrdenstvo, keď je bremeno služby príliš ťažké, keď síce postavenie sluhu prijímame pokorne a ochotne, no nevládzeme. A tak sa v dnešných textoch môže nájsť každý práve volaním o milosrdenstvo, ktoré môže mať rôzne dôvody.

Ježiš tou cestou prešiel. List Hebrejom hovorí, že on pozná našu slabosť, lebo nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu. Čo zvládol Ježiš, môžeme zvládnuť aj my. Samozrejme, len ak sme s ním spojení, zjednotení. Ozaj, kedy si bol naposledy na spoveď?


20140568_bn.jpg


Na stiahnutie

21. 10. 2018.docNávrat späť