18. 10. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 29. nedeľu v Cezročnom období: Na čo je dobré Písmo?

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Vieš, na čo je dobré Sväté písmo? „Celé Písmo je... užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo" (2 Tim 3, 16 – 17). Kto číta Písmo a riadi sa ním, je pred Bohom dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Veríš tomu? A konáš tak – to znamená, je Sväté písmo tvojím každodenným pokrmom? Prijímaš z neho poučenie, napomenutie, karhanie, povzbudenie a výchovu?

Všimni si dnešné poučenie o modlitbe. Jedno je od Mojžiša, druhé od Krista. Jedno hovorí o modlitbe bez slov, druhé o naliehavej, priam otravnej modlitbe.

Mojžiš pri boji Izraelitov s Amalekitmi nehovorí nijaké slová, len má dvihnuté ruky. Prečo usudzujeme, že sa v srdci modlil? Dvihnuté ruky sú oddávna prejavom modlitbového postoja. Pri liturgii ho Cirkev vyhradila kňazom, ale to neznamená, že ho nemôžeme používať pri iných modlitbách.

Ježiš zas hovorí o vdove, ktorá toľko otravovala sudcu so žiadosťou, aby ju ochránil, že ten nespravodlivý, skorumpovaný človek jej napokon vyhovel. Aby mal od nej pokoj. A dobrý Boh nás nevypočuje, keď to dokázal zlý sudca?

Čo nás učí Písmo z týchto dvoch príbehov? Že k Bohu možno prichádzať aj bez slov. Dôležité je srdce. A že Boha môžeme „otravovať" všetkým, s čím si nevieme rady (ale aj s tým, s čím si rady vieme). Boh je rád, keď na neho zložíme svoje starosti (pozri 1 Pt 5, 7). Lebo vtedy vie, že mu dôverujeme, že sa neusilujeme osamostatniť sa, že nám záleží na spoločenstve s ním. Mimochodom, prečo nie je dobré byť nezávislým na Bohu? Lebo máme nepriateľa a v boji s ním nemáme šancu. Keď sa oddelíme od Boha, skôr či neskôr to bude pre nás znamenať katastrofu...

Tieto myšlienky sú len malou ukážkou toho, ako nás Písmo poúča, napravuje, napomína, vychováva. Ak je teda Písmo taký skvelý návod na perfektný život, prečo ho mnohí kresťania nečítajú? Lebo tomu neveria. Svet ich presvedčil, že je lepšie pozerať bezduché televízne programy, čítať bulvárnu tlač, hľadať pomoc u veštíc a liečiteľov... Písmo nás však v žalme usmerňuje: „Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem" (Ž 121, 2). Komu budeš veriť? Na koho sa spoľahneš? Na toho, čo možno zajtra zomrie, alebo na „Pána, ktorý stvoril nebo i zem"?

Takže aj dnes (a každý deň) sa potrebuješ rozhodnúť: svet alebo Boh. Nedá sa slúžiť dvom pánom. To, ako mnohí kresťania nečítajú Písmo, je jasným dôkazom, že jedného (svet) sa pridŕžajú a druhým (Boh) opovrhujú (pozri Mt 6, 24).

Vyber si.


20140634_bn.jpg


Na stiahnutie

20. 10. 2019.docNávrat späť