27. 09. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 26. nedeľu v Cezročnom období: Cena kresťanstva

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Čo ťa stojí tvoje kresťanstvo? Moju otázku inšpiroval svätý Pavol, ktorý Timoteja vyzýva: „Usiluj sa... bojuj... zmocni sa..." (1 Tim 6, 11 – 12). Všetko sú to činnosti, ktoré nás niečo stoja, ktoré si vyžadujú energiu, odhodlanie, čas... Preto teda otázka: „Koľko ťa stojí tvoje kresťanstvo?"

Všimni si, ako opisuje ľudí svojich čias prorok Amos. Používa slová ako bezstarostne, bezpeční, leňošia. A hovorí o pohodlnosti, požívačnosti, prepychu. Sú to pritom tí, čo žijú blízko pri Pánovi, veď „žijú na vrchu Sion" (Am 6, 1a), tam, kde bol chrám. Možno sa to priamo týka kňazov tých čias. Prorok pritom nehovorí, že je zlé byť bohatý, mať sa dobre a bezpečne. No Boh jeho ústami hovorí o ich hriechu: „... ale nad skazou Jozefa sa netrápia" (Am 6, 6). Ich život s Bohom ich nič nestál, lebo mysleli len na seba. Potom ani ich život v Božích očiach nestál za nič. Vydal ich do rúk nepriateľov.

V podstate to isté hovorí Ježiš v podobenstve o boháčovi a Lazárovi (Lk 16, 19 – 31). Boháčovi nevytýka jeho bohatstvo, ale to, že o nič nebojoval, o nič sa neusiloval. Mal sa dobre a ľudia okolo neho mu boli ukradnutí. Netrápil sa nad biedou Lazára.

Takže čo ťa stojí tvoje kresťanstvo? Ak odpovieš, že hodinu v nedeľu a každý deň ráno i večer po päť minút recitovanie nejakých naučených slov, tak ťa vystríham, že si vo veľkom nebezpečenstve! Môžeš sa dostať do zajatia. Diabol už možno naťahuje pazúry...

Kresťanstvo nás musí stáť život! Byť kresťanom nie je na hodinu v nedeľu a po päť minút ráno a večer, ale byť kresťanom znamená byť ním nepretržite. Myslieť ako Božie dieťa, hovoriť ako Božie dieťa, konať ako Božie dieťa.

Rozmeniť si to na drobné musíš sám. Spomeniem len to, čo hovorí prorok Amos: „... ale nad skazou Jozefa sa netrápia." Bolí ťa, že tvoj sused, tvoj kolega v práci, tvoj spolužiak či tvoj učiteľ, starosta obce či predseda vlády nežije s Kristom? Že je v nebezpečenstve večného zatratenia? Malo by ťa. V rôznom stupni, podľa toho, aký máš k nim vzťah, ale malo. Aby o tebe neplatili prorokove slová spolu s následkami („beda tým... pôjdu do zajatia"). Boh sa ťa raz bude pýtať na ľudí, ktorí okolo teba žili: „Kde je tvoj brat?" Čo odpovieš? Že si nemal čas, lebo si hodoval, pracoval, pozeral televízor, popíjal...?

Takže skús si túto otázku položiť dnes, napíš si na ňu svoju podrobnú odpoveď a polož si ju opäť o týždeň. Ak sa budeš celý týždeň usilovať, ak budeš bojovať, zistíš, že byť kresťanom stojí veľmi veľa. Všetok tvoj život. Ale stojí to za to! Budeš žiť večne, v radosti.


20140630_bn.jpg


Na stiahnutie

29. 9. 2019-1.docNávrat späť