20. 09. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 25. nedeľu v Cezročnom období: Vernosť

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Vernosť môže byť všelijaká. Prvá ukazuje vernosť tých, čo myslia len na peniaze, zárobok, biznis. „Kedy sa už skončia sviatky, kedy sa skončí nedeľa..." Vtedy aspoň rešpektovali sobotu, hoci len z obáv z odsúdenia. Ale boli verní svojmu zmýšľaniu – boli schopní predať aj smeti z obilia. Ich bohom bola mamona.
Na druhej strane spomína vernosť Pán Ježiš. Hovorí o vernosti v maličkostiach. Ak ju zvládneme, dostaneme pravé bohatstvo. Ak dokážem verne spravovať výplatu (neprepiť, nepremárniť, použiť na dobro...), tak raz možno dostanem do vlastníctva celú galaxiu. Úha, až mi vyráža dych taká predstava – za vernosť pri pár eurách milióny hviezd a planét. Zvládnem to? Ježiš sľubuje, že hej – lebo kto bol verný v malom, bude aj vo veľkom. 
Tá prvá vernosť bude mať hrozné následky: „Nikdy nezabudnem na nijaký ich skutok" (Am 8, 7). Tá druhá vernosť bude mať celkom iné následky: „... na ich hriech si viac nespomeniem" (Jer 31, 34). Vnímaš ten rozdiel? Ktorá veta sa ťa raz bude týkať? Ktorá vernosť ovláda tvoje srdce?
Keď som kedysi počúval reči komunistov, tak som sa nečudoval ich zmýšľaniu – boli verní tomu, čomu verili. Keď dnes počúvam reči ľudí šíriacich gender ideológiu, tiež sa ich zmýšľaniu nečudujem – sú len dôsledne verní tomu, čomu uverili. Ak vychádzajú z tvrdenia, že človek je pánom všetkého, tak ich zmýšľanie a konanie je len dôsledkom tejto premisy.
My však máme inú premisu – Boh je Pánom. Je dôležité, aby sme tejto pravde boli verní. Nielen zmýšľaním, ale predovšetkým konaním. Aby sa nám nestalo, že v nedeľu budeme v kostole, no cez týždeň budeme schopní predať aj plevy z obilia.
Čo pre teba znamená byť verným Bohu? Čo potrebuješ zmeniť vo svojom zmýšľaní a konaní, aby každý videl, že si Boží človek?

P.S. Pripájam prvú vetu druhého čítania: „Milovaný, predovšetkým žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote" (1 Tim 2, 1 – 2). Treba sa nám modliť aj za tých, čo sú verní mamone či nejakej ideolóogii... Je to pre naše dobro a pokoj.


20140629_bn.jpg


Na stiahnutie

22. 9. 2019.docNávrat späť