06. 03. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 2. pôstnu nedeľu: Zvládneš to

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

Všimni si kontrast medzi tým, čo Boh hovorí Abrahámovi, a tým, čo Pavol hovorí Timotejovi. Boh Abraháma posiela preč z krajiny, kde sa usadil, preč od príbuzných a preč od otca. Chce, aby opustil všetko pre niečo väčšie a lepšie. Pavol zas Timotejovi hovorí presne naopak – si milovaný (akoby mu hovoril: „Nikde nechoď!"), trpíš so mnou – sme v tom spolu, Boh ťa posilňuje, bude s tebou.

Vidíš, ako Boh každého povoláva iným spôsobom? Oslobodzuje nás od toho, čo sa stalo prekážkou (pre Abraháma to bol dokonca jeho vlastný otec), a uisťuje nás, že bude s nami. Taká je aj Ježišova cesta, hoci on sa nemusel od niečoho oslobodzovať. Ale urobil to – zriekol sa seba samého. Urobil niečo, čo nie je v našich silách. To mohol urobiť len Boh. Stal sa človekom.

A keď sa Ježiš premenil, zaznel hlas, ktorý určoval jeho ďalšiu cestu („toto je môj milovaný Syn" – milovaný vždy a za každých okolností), ale tiež cestu všetkých jeho nasledovníkov („počúvajte ho").

Mám problém slovami vyjadriť, čo v sebe pri týchto myšlienkach vnímam. Najlepšie to asi vystihuje výraz Božie milosrdenstvo. Boh pripravil cestu Abrahámovi, pripravil ju aj Timotejovi, pripravil ju Ježišovi i všetkým, ktorí pôjdu za ním. Pripravil ju tiež mne. Odstránil všetky prekážky ktoré by som nezvládol a padol by som. Nechal len tie, ktoré môžem zvládnuť a ktoré mi pomôžu viac milovať a dôverovať.

Prečo teda padám? Lebo nekráčam vždy posilňovaný Pánom. Nie preto, že by ma on prestal posilňovať. Ale preto, že neraz sa púšťam Božej ruky a hovorím: „Tento kamienok, túto mláčku zvládnem sám – preskočiť, obísť..." A o chvíľu už sedím na zemi s rozbitým kolenom či zašpinený a premočený uprostred mláky.

Dnes je čas pozrieť sa na premeneného Ježiša a znovu uveriť Bohu, že niet lepšej cesty ako je cesta, ktorú mi pripravil. Poslúchať. Byť vďačný. Milovať.

Zvládnem to? Pavol Timotejovi povedal tri veci – že je milovaný, že je s ním a že ho posilňuje Boh. A Timotej to zvládol – dnes je svätý. To isté mám k dispozícii aj ja – som milovaný, mám okolo seba spoločenstvo Cirkvi (nielen univerzálne, ale aj malé i farské) a Boh ma posilňuje.

„Neboj sa, zvládneš to.

Tvoj Otec"


20140655_bn.jpg


Na stiahnutie

8. 3. 2020.docNávrat späť