02. 08. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 18. nedeľu v Cezročnom období: „Nad slnkom“

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Trochu si dovolím zmeniť Pavlov text z dnešného druhého čítania: „Bratia, ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je nad slnkom, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je nad slnkom, nie na to, čo je pod slnkom!" (porov. Kol 3, 1 – 2). Takto zmenený text jasne ukazuje súvislosť s prvým čítaním o márnosti z Knihy Kazateľ, ktorý nám možno neraz vyvoláva vrásky na čele: „Ak je to tak, ako píše Kazateľ, aký zmysel má všetko to naše trápenie a lopota na zemi?"
Odpoveď je jasná. Ak sa zameriame len na to, čo je „pod slnkom", tak je všetko (doslova všetko) v konečnom dôsledku nezmysel. Apoštol Pavol to vyjadril slovami: „Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí" (1 Kor 15, 19). Ak však svoje oči, svoje srdce, svoje zmýšľanie upriamime na Krista, na to, čo je „nad slnkom", potom všetko (doslova všetko) dostáva zmysel. A nie hocaký, ale večný.
Ak by si mal možnosť investovať, do čoho by si vložil svoje peniaze? Určite do niečoho, čo by ti dlhodobo prinášalo trvalý úžitok. No a práve Boh ti ponúka možnosť takejto investície. Hovorí, že tvoja duša je nesmrteľná a Božie slovo je večné. Investuj do svojej duše a do poznania Boha skrze jeho slovo a budeš mať zaručený zisk, ktorý bude trvať naveky.
To neznamená, že sa nemáme venovať pozemským veciam, tomu, čo je „pod slnkom". Ale máme to robiť veľmi opatrne, podľa slov svätého Pavla takto: „...tí, čo kupujú, akoby nič nevlastnili; a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosť tohoto sveta sa pomíňa" (1 Kor 7, 30 – 31).
Pán Ježiš to v evanjeliu vyjadruje podobenstvom o boháčovi, ktorý stavil svoj život na bohatú úrodu. Nové sýpky, plné, „odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj" (Lk 12, 19b). Čo mu na to povedal Boh? „Blázon!"
Aj Ježiš sa nevyhýba deleniu dedičstva medzi bratmi preto, že by to nezvládol. Ale preto, aby ukázal, že je to niečo pominuteľné, niečo „pod slnkom". Áno, máme sa deliť aj o dedičstvo, ale robiť to tak, ako znovu pripomína Pavol: „Ale brat s bratom sa súdi – a to pred neveriacimi?! Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu?" (1 Kor 6, 6 – 7).
Hľadaj teda vytrvalo to, „čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha" (Kol 3, 1). A nič z toho, čo budeš robiť, nebude márnosť, lebo to dostane rozmer večnosti... Bude to „nad slnkom".

Na stiahnutie

4. 8. 2019.docNávrat späť