10. 07. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 15. nedeľu v Cezročnom období: Túžba po úrodnosti

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

Sadni si aj ty dnes na breh Genezaretského jazera počúvaj Ježiša. Hovorí o siatí, o pôde. Zatvor oči a vnímaj, ako tvoje srdce reaguje na jeho slová, keď hovorí o kraji cesty, o tŕní, o skale, o dobrej pôde. Kde by si sa zaradil?

Nech sa zaradíš kdekoľvek, vedz, že nijaká situácia nie je beznádejná. Ale ani natoľko dobrá, že sa už nemôže vylepšiť. Povedz Rozsievačovi o svetských starostiach, ktoré ťa pohlcujú. O diablovi, ktorý prichádza v podobe vábivých pokušení a slovo ti vytrháva zo srdca. O strachu a obavách z prenasledovania. O túžbe prinášať nielen tridsať- či šesťdesiatnásobnú úrodu, ale priam stonásobnú. Ježiš ťa počuje a vie, čo s tým urobiť.

Je nedeľa. Daj Ježišovi dnes veľa času. Toľko chce zmeniť k lepšiemu v tebe, v tvojej rodine, vo farnosti, kde žiješ. Ako to však môže urobiť, ak mu nedávame svoje srdce, svoj čas, svoje zmýšľanie?

Je nedeľa. Pánov deň. Skús ho tak aj prežiť – ako deň pre Pána a s Pánom. Pozvi k tomu aj svoju rodinu. Možno nemusíte nič meniť na svojom zaužívanom prežívaní nedele. Ale buďte viac spolu, počúvajte sa. A ak bude možnosť, tak sa opýtaj každého člena svojej rodiny, za akú pôdu ťa pokladá. Či vidí v tvojom živote nejakú úrodu. Možno budeš prekvapený a povzbudený tým, čo počuješ. Čo povieš ty svojím blízkym o pôde v ich srdciach?

Božie slovo je živé a účinné (pozri Hebr 4, 12).Chce v tebe konať. Prosím ťa, daj mu priestor vo svojom živote. Čas, miesto, myseľ, srdce – to všetko upriam na Božie slovo a zmení sa tvoj život. Dosiahneš pokoj, Boží pokoj. Vedz, že to stojí za to.

V piatok, keď píšem tieto slová, idem si po výsledky vyšetrenia krvi. Možno ma čaká z ľudského pohľadu zlá správa, prvá diagnóza bola nepriaznivá. No môže ma to odlúčiť od Ježišovej lásky? Možno pôjdem z nemocnice a budem si spievať žalm: „Zaradoval som sa, keď mi povedali: ‚Pôjdeme do domu Pánovho.‘" Prosím ťa, drahý čitateľ, aby si porozprával Pánovi aj o mne. Popros ho, aby zväčšoval túžbu môjho srdca byť s Pánom. Ďakujem ti!

Chcem prinášať stonásobnú úrodu!


Na stiahnutie

12. 7. 2020.docNávrat späť