28. 04. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Vyzdvihnutie (15. nedeľa v Cezročnom období)

Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)

Kedy ti naposledy niekto povedal, že si skvelý? Ako si sa pri tom cítil? Vedel si vo svojom vnútri, že právom ťa niekto vyzdvihuje? Alebo si sa bránil (pokorne J), aby si dotyčný nemyslel, že si pyšný?

Dnes ťa vyzdvihuje Božie slovo. Podľa úvodu Pavlovho Listu Efezanom si pred stvorením sveta vyvolený, aby si bol svätý a nepoškvrnený. Si zahrnutý štedrosťou Božej milosti. Boh dokonca hovorí, že si chválou jeho slávy. Dostal si vykúpenie, odpustenie hriechov. Stal si sa Božím dedičom (vieš, čo všetko patrí Bohu?).

Mám obavu, že väčšine kresťanov tieto slová nehovoria nič. Sme naučení vnímať seba samých ako hriešnikov. A je to správne, len nesmieme ostať len pri tom. Lebo sme oveľa viac ako hriešnici. Hriech je detail v našom živote, ktorý Boh napráva pri každej našej ľútosti. Ale vyvolenie, svätosť, nepoškvrnenosť, vykúpenie, dedičstvo potrvá naveky. Tak čím sa nám treba viac zaoberať – hriechom či milosťou?

Je jasné, že hriech je súčasťou nášho každodenného života. Ale nesmie v nás vládnuť. Existuje ľútosť, dokonalá ľútosť, ktorá nás zakaždým robí svätými, nepoškvrnenými. A tých chvíľ svätosti má byť oveľa viac ako chvíľ hriechu! Keby som to mal vyjadriť nejakým pomerom, tak 23 hodín a 59 minút denne máme prežiť v milosti, nie viac ako jednu minútu v hriechu. Aj tú minútu len preto, lebo „spravodlivý zhreší sedemkrát denne" (pozri Prís 24, 16).

A druhá vec z dnešných čítaní – nie sme povolaní len sa radovať z vlastnej svätosti, z pokoja svojho srdca, ale oznamovať všetkým okolo seba, že patríme Bohu. Prorok Amos a apoštoli sú nám toho príkladom. Ako svätí a nepoškvrnení v láske sme povolaní pomáhať každému, s kým žijeme, aby sa stal nám podobným. A spolu s nami aby sa stal podobný Ježišovi.

Nádherná úloha – zjavovať Božie kráľovstvo, ktorého sme súčasťou. Žime ako kráľovské deti!


Na stiahnutie

11. 7. 2021.docNávrat späť